Første samling for nettverk om Asperger syndrom og psykisk lidelse

Første møte i Nasjonalt fagutviklingsnettverk for Asperger syndrom og psykisk lidelse – PSY-AS – ble holdt i november 2017. Over 60 deltakere møtte opp for å utveksle erfaringer og kunnskap.

Guro Svane Bratset og Sissel Berge Helverschou jobber begge på NevSom. De har startet Nasjonalt fagutviklingsnettverk for Asperger syndrom og psykisk lidelse – PSY-AS (foto: Marit Skram).

Representanter fra alle helseregioner var tilstede den 22. november 2017 på Hotell Vika Atrium i Oslo på det første møtet i Nasjonalt fagutviklingsnettverk for Asperger og psykisk lidelse – PSY-AS. På tross av at flere var værfaste denne dagen, møtte 60 deltakere opp, i tillegg til 3 representanter fra NevSom (Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier) som koordinerer og drifter nettverket. Deltakerne fremviste stort engasjement for ulike problemstillinger knyttet til behandling av psykisk lidelse hos mennesker med Asperger syndrom.Det har lenge vært et ønske å kunne starte et slikt nettverk, og oppslutningen rundt dette nettverket tyder på stort behov for å møte andre fagpersoner for å utveksle erfaringer og kunnskap.

Livsløpsperspektiv

Nettverket har et livsløpsperspektiv og er åpent for alle fagpersoner som driver eller planlegger å tilby behandling av psykiske tilleggslidelser hos mennesker med Asperger syndrom (autismespekterforstyrrelse med normalt til høyt evnenivå). Under nettverkssamlingene vil det presenteres og drøftes ulike erfaringer og ideer, knyttet til diagnostisering og behandling. Det er satt opp fire samlinger for neste år.

Sårbarhet for psykiske lidelser

Mennesker med autismespekterforstyrrelser synes å ha en spesiell sårbarhet for å utvikle psykiske tilleggslidelser. Flere fagmiljøer tilbyr kognitiv atferdsterapi til mennesker med Asperger syndrom, men det synes å være et stort behov for å øke tilgangen til behandling av psykiske tilleggslidelser for denne gruppen og for å heve kompetansen hos behandlere for hvordan behandlingen må tilpasses grunnvanskene. Under denne første samlingen ble det holdt foredrag om diagnostisering av psykisk lidelse hos mennesker med autismespekterforstyrrelser, samt om tilrettelegging av kognitiv atferdsterapi. Under gruppearbeid ble ønsker for nettverket diskutert.

Se mer på nettverkets nettside her.

 

Bilde av deltakerne på nettverket.
Over 60 deltakere med ulik helsefaglig bakgrunn møtte opp på første samling i PSY-AS, som har blitt nettverkets navn (foto: Marit Skram).

 

Ved spørsmål angående nettverket vennligst ta kontakt på mail ved Sissel Berge Helverschou på e-post shelvers@ous-hf.no eller Egil Midtlyng. Begge er ansatt ved NevSom.

 

Til NevSoms forside