HELSENORGE

Fra 1.november blir det lettere å sende henvisninger til OUS

Fra 1.november 2016 blir enklere for de som skal sende henvisninger til OUS fordi det blir færre adresser å forholde seg. Endringene skal bidra til at alle henvisninger kun går elektronisk og ikke som post/papir.

Foto av Bente Thorsen

- Vi håper at andel elektroniske henvisninger øker og at henvisningene kommer raskt til riktig adresse. Helsepersonell vil dermed spare både tid og penger på porto, sier Bente Thorsen, Samhandlingsoverlege ved OUS (bilde).

Tjenestebasert henvisningsadresse

En tjenestebasert adresse er en oppføring i NHN adresseregisterNorsk helsenett . NHN adresseregister er felles for hele landet, og brukes til elektronisk samhandling om pasienter. Det enkelte sykehus avgjør hvilke tjenester det vil anvende for mottak av bl.a. henvisninger.
- Heldigvis er den tiden forbi da henvisere måtte finne postadressen til hver enkelt behandlingsenhet i sykehuset. Sentralt henvisningsmottak utgjør "en dør inn" for alle henvisninger, enkelt og greit. At henvisninger kommer raskt fram til rett adressat i sykehuset er bra for alle parter, og viktig for pasientsikkerheten, sier Thorsen.


Nå som Oslo universitetssykehus har nye nettsider, er også adressen til henvisningene endret. Adressene finner du her.

  • ​OUS reduserer antall tjenester i NHN adresseregister fra 58 til 38 tjenester
  • Det blir enklere for OUS å vedlikeholde adressene i NHN adresseregister
  • OUS kan endre tjenester internt uten å måtte endre henvisningsadresse
  • OUS vil fremover bare ha tjenester som hører til enten store sykdomsgrupper eller store fagområder
  • Tjenester basert på symptom, diagnose eller behandlingsmodalitet vil utgå som egne henvisningsadresser.