Fransk delegasjon til NevSom for å lære om inkludering av personer med autisme

Midt i januar besøkte representanter fra Frankrike NevSom for å undersøke hvordan det jobbes i Norge med for å inkludere personer med autisme i barnehage, skole- og arbeidsliv. – Det er stor forskjell mellom de europeiske landene når det gjelder tilbudet til personer med autisme, forteller NevSoms Sissel Berge Helverschou.

Fransk delegasjon på NevSom
Anett Kaale (t.v.) og Sissel Berge Helverschou fra NevSom i samtale med Dr. Esmeralda Luciolli og Anatole Puiseux. De kom til NevSom for å høre om hvilke tilbud personer med autisme får i Norge.

​NevSom (Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier) hadde besøk av to representanter  fra Core des Comptes, en fransk uavhengig organisasjon som overvåker bruken av offentlige midler i Frankrike. Besøket var ledd i en skandinavisk rundreise hvor de to utsendingene Dr. Esmeralda Luciolli og Anatole Puiseux besøkte fagmiljøer og interesseorganisasjoner for autisme. Bakgrunnen er at franske foreldre har reist kritikk mot det tilbudet som gis i Frankrike.  Core des Comptes skal komme med anbefalinger for hvordan tjenestetilbudet til mennesker med autisme bør organiseres og utvikles. De har da valgt å besøke fagmiljøer i Skandinavia for å få beskrivelser av hvordan tjenestene er organisert og finansiert, og hva slags tilbud som gis til barn, unge og voksne med autisme.

Den nordiske modellen

I løpet av en uke besøkte Luciolli og Puiseux Sverige, Danmark og Norge for bedre å kunne forstå den nordiske modellen når det gjelder personer med ulike funksjonhemminger generelt, og autisme spesielt.  Særlig var de interessert i hvordan helsetjenesten i Norge tidlig kan avdekke autisme, hvordan det jobbes med å inkludere personer med autisme i skole og arbeidsliv, og hvordan dette henger sammen med desentraliseringen av behandlingstilbudet.

De var også interessert i fagutvikling og forskning på autisme i Norge, og hvordan dette finansieres. Beskrivelsene fra de Skandinaviske landene danner utgangspunkt for anbefalingene for utvikling av tjenestetilbudet i Frankrike når det gjelder tidlig oppdaging av diagnose, bosituasjon og inkludering i skole og arbeidsliv.

 – Møtet hos NevSom var svært nyttig for oss, var tilbakemeldingen fra Dr. Esmeralda Luciolli etter besøket. Vi fikk oversikt over hvordan barn, unge og voksne med autisme behandles i Norge, hvordan NevSom fungerer som et Nasjonalt senter og innblikk i pågående forskningsprosjekter.

Dr Luciolli og Pusieux arbeider med en evaluering av franske myndigheters oppfølging av personer med autisme. Deres møter med de skandinaviske miljøene er en del av dette arbeidet.

 – Det er stor forskjell mellom de europeiske landene når det gjelder tilbudet til personer med autisme, forteller NevSoms Sissel Berge Helverschou.

Om Cour des comptes

Cour des comptes (French National Court of Auditors) er en uavhengig organisasjon som overvåker bruken av offentlige midler i Frankrike, og er en av de eldste institusjonene i staten. Cour des comptes kontrollerer, sertifiserer og evaluerer offentlig politikk og skal øke transparensen i Fransk offentlighet. Mer om Cour des comptes finner du her.