Geriatrisk avdeling setter pasientene i sentrum

6.6. markerte OUS, «Hva er viktig for deg?»-dagen. For sykehuset er det viktig å sette pasienten i sentrum. På Geriatrisk avdeling har de ansatte løftet pasientenes stemme inn i drift.

Foto: Shutterstock og Gro Mette Nygaard

​I år som i 2017 og i 2018 markerte Geriatrisk avdeling i medisinsk klinikk «Hva er viktig for deg?»-dagen. 

– Dagen har blitt markert med kake til alle pasientene. Men viktigst av alt; alle pasientene har fått det viktige spørsmålet om hva som er viktig for dem. Svarene har vi hengt opp på en vegg for å synliggjøre at det som regel er helt overkommelige svar, forteller Sasa Katadzic, spesialrådgiver.

Noen sier at de ønsker å komme hjem til katten sin. Andre ønsker fysioterapeut for å bedre bevegeligheten.

– Vår oppgave er å kartlegge og identifisere pasientenes ønsker, ikke å løse alt her på sykehuset. Men vi kan for eksempel kontakte bydelen, kommunehelsetjenesten eller NAV og slik hjelpe pasienten, sier Katadzic,

Alltid viktig hva pasienten sier

Katadzic påpeker at pasientenes stemme alltid er viktig – ikke bare på «Hva er viktig for deg?»-dagen.

– Men denne dagen er en måte å bli mer bevisst på samvalg og det å snakke med pasientene på den gode måten. I fjor opplevde vi økt fokus rundt temaet etter «Hva er viktig for deg?»-dagen.

– Vi vil  høre hva pasientene ønsker i det store bildet. Hvilke ønsker har de for  hjemreise og for samarbeid med kommunen eller bydelen? Her kan vi bli flinkere til å snakke med pasientene. Vi kan rett og slett bli bedre på informasjon. En del pasienter forstår ikke informasjonen som blir gitt til dem. I en studie blant eldre har man kartlagt at 40-80 % ikke husket det som ble formidlet til dem av muntlig informasjon.

Da er det viktig å bruke teachback som metode i større grad, påpeker Katadzic.

Akuttgeriatrisk sengepost tar grep

På Akuttgeriatrisk sengepost har de ansatte implementert pasientenes stemme i daglig drift.

Tavle-IMG_88911_2-500-Gro Mette.jpg

– Vi har tverrfaglige møter med leger, sykepleiere, fysioterapeuter der vi benytter tavle.  Her skal vi svare ut hvorfor pasienten innlegges, om pasienten har delir og hva som er viktig for pasientene. Vi foretar fallscreening og legemiddelsamstemning, forteller enhetsleder, fag, Akuttgeriatrisk avdeling, Gro Mette Nygaard.

«Hva er viktig for deg?» – ut i rommet

Akuttgeriatrisk sengepost bringer svarene på spørsmålet: «Hva er viktig for deg?» ut i rommet. På «Hva er viktig for deg?»-dagen samler personalet inn svarene på dette spørsmålet, klipper ut og henger dem opp på en tavle formet som en snakkeboble.

– Slik belyser vi hvilke svar pasientene gir. Mange ansatte er redd for at de ikke kan innfri ønskene. Men ofte innleder de til en fin dialog om mål etter sykehusopphold, eller så kan pasientene ha ønsker rundt små enkle gleder, forteller Nygaard.

Hva er-IMG_88831-500.jpg

Hun forteller om en pasient som sa det ville være viktig å være hjemme for å se plantene gro. En annen ønsket å bli frisk og var opptatt av at alle rundt hadde det godt. Atter andre ønsket en kald Cola.

– Vi kan ikke garantere at pasienter blir friske nok til å dra hjem. Men en kald Cola, det kan vi greie å stille opp med.

Nygaard forteller at kognitiv svikt kan gjøre det vanskeligere å få gode svar.

– Det stiller ekstra høye krav til vår oppmerksomhet. Her må vi hele tiden huske å ha pasienten i sentrum, avrunder hun.