Glasset bør alltid være halvfullt – aldri halvtomt

Hvem er egentlig disse hvite englene? Som gir alt de har av følelser og medmenneskelighet for å behandle og hjelpe de aller sykeste, de mest utagerende og utfordrende pasientene? Ved Akuttmedisinsk avdeling finner vi mange av dem, ikke minst den assisterende avdelingslederen og sykepleieren, Vibeke Graarud (48).

Bilde av stab, akuttmedisinsk avd.
STOLT AV KOLLEGENE: Vibeke Graarud her sammen med sykepleier Genevieve Wrangell, sykepleier Silje Riiber, laboratorieassistent Abraham Teffera, seksjonsleder Katharina Lende og enhetsleder Elin Andresen fra Akuttmedisinsk avdeling. Foto: OUS

​Vibeke Graarud, har stort sett arbeidet ved intensivavdelinger i 22 år. Hun har en videreutdanning innen anestesi og en mastergrad i helseledelse fra Universitetet i Oslo.    

Graarud beskriver en arbeidshverdag som kan være svært utfordrende. Hun er assisterende avdelingsleder ved Akuttmedisinsk avdeling ved Oslo universitetssykehus, Ullevål. 

Bilde av dør inn til Akuttmed. avd.

Avdelingens hovedoppgaver er å tilby rask diagnostikk og behandling ved alle typer akutte indremedisinske tilstander.

- Ved våre to sengeposter jobber vi med pasienter som behøver øyeblikkelig hjelp. Det er Observasjonsposten og Medisinsk intensiv, forklarer hun.

- Vi jobber i et hektisk miljø, så den akutte biten blir vi stadig trent i og gode på.

Utfordrende arbeidshverdag

Vibeke Graarud har alltid jobbet med akutt og kritisk syke pasienter, og hun forteller at hun trives godt i et hektisk miljø.

- Som assisterende avdelingsleder har jeg et stort ansvar, men også muligheten til å påvirke i en større grad. Jeg blir ydmyk ovenfor alle dyktige medarbeidere som får helsevesenet til å fungere hver eneste dag.

Bilde av Vibeke Graarud

GODT SAMARBEID: Vibeke Graarud forteller at i en  utfordrende arbeidshverdag er det viktig med gode kolleger og et godt samhold. Foto: OUS

- Samtidig ser jeg et enormt potensiale til at vi kan bli enda bedre. Så jobben gir meg motivasjon og lyst til å stå på videre.      

Håndtere vanskelige situasjoner

Vibeke Graarud og hennes kolleger må daglig takle pasienter med rus og forgiftning (intox)-problematikk. Da kan det fort oppstå episoder med utageringer.

- Det er vi vant til og jobber målrettet med. Det viktige blir å øke kunnskapen og sikre vår kompetanse.

Vi må alle vite hvordan vi skal håndtere gitte sitasjoner for å sikre både pasient og ansatt sikkerheten.

- Vi har en egen psykiater tilknyttet avdelingen som er til stor hjelp. Men det er ikke helt sjeldent vi må få hjelp av vektere eller politi for å få kontroll over situasjonen.

Personalgruppen er utrolig flinke til å stå sammen i situasjonene og til å ivareta hverandre og pasientene.

Dyktige medarbeidere  

Graarud er veldig stolt over å lede så mange faglig dyktige medarbeidere.

- Min jobb blir å ivareta helheten med en langsiktighet, samtidig som jeg løser daglige «snubletråder». Det viktige er at de som jobber tett på pasienter og pårørende får gjort det de er best på, og det de er ment til å gjøre.

- For meg er det å være leder å oppnå resultater gjennom andre. Som assisterende avdelingsleder er jeg også stedfortreder for avdelingsleder. Det innbefatter en del møtevirksomhet, rapporteringer og strategisk planlegging.

Bearbeide sterke opplevelser

Når vi forsøker å få frem hvordan hun bearbeider en meget utfordrende dag på jobben, med mange inntrykk, svarer Vibeke slik:

- Sykling frem og tilbake til jobb er en fin mulighet til å lufte hodet. Det gjør jeg hver dag hele året. Stort sett vil en hektisk dag på jobben gi meg energi, om jeg tenker at jobben jeg har lagt ned har utgjort en forskjell.

- Ellers er vel livet mitt som mange andres. Hektisk aktivitet mellom jobb, barn og fritid. Jeg klarer stort sett å
bearbeide alle inntrykk, og i avdelingen er vi flinke til å ivareta hverandre når det er noe spesielt.

Bilde fra nettside CBRNE

Tydelig reflektert er Vibeke Graarud når hun ser de store forskjellene hverdagen kan ha.

- Det er klart at utfordringene jeg ser rundt meg i fritiden kan virke små når du jobber i en avdeling hvor vi ser pasienter og pårørende i den dypeste krise.            

CBRNE - farlige stoffer

Graarud forteller videre at avdelingen også består av Nasjonal behandlingstjeneste for CBRNE-medisin. CBRNE er en fellesbetegnelse som omfatter kjemiske stoffer. C- biologiske, B-radioaktive, R- nukleær, N- eksplosiver og E - høy fare.

- De driver forskning, beredskapsarbeid, tverrsektoriell kompetansevirksomhet og rådgivning for nødetater, beredskapsaktører og myndigheter. 

Kontinuerlig forbedring

På spørsmål om hva som er viktig å ha fokus på i arbeidshverdagen kommer ikke Graarud forbi pasientsikkerhet og kontinuerlig forbedring.

- Vi ønsker å tilby best mulig kvalitet ovenfor våre pasienter og pårørende. Det krever at vi klarer å bruke en hektisk hverdag til både å være best her og nå, samtidig som vi ser på muligheter til å bli enda bedre, forteller hun engasjert.

Ansvar

- For å få det til må vi jobbe systematisk og målrettet. Det viktige for meg blir å motivere for å dra et felles systemansvar vi alle har.

Som utpreget team-spiller bruker jeg også mye av dagen min på avdelingene. Det er viktig å være synlig for de man skal lede.      

- "Glasset bør alltid være halvfullt - aldri halvtomt", ved å fokusere på muligheter og løsninger kommer vi langt. Vi bør ikke bruke for mye tid og energi på ting vi ikke får gjort noe med, presiserer Vibeke Graarud.