HELSENORGE

Godkjenner immunterapi for lungekreftpasienter

September 2016 sa Beslutningsforum ja til bruk av immunterapi som behandling av lungekreft med spredning ved norske helseforetak. Hittil er det kun private sykehus som har tilbudt behandlingen, og pasientene har måtte betale for den selv.

​Bruk av legemiddelet Pembrolizumab (Keytruda), som nå er godkjent, av Beslutningsforum for nye metoder, har så langt vist seg å ha god effekt på føflekkreft. Forhåpningene til at effekten på såkalt ikke småcellet lungekreft (lungekreft med spredning) er høye, men enn så lenge er det for tidlig å si hvor effektiv den er.

- Når det gjelder effekt av immunterapi ved behandling av føflekkreft snakker vi om et gjennombrudd. Effekt av samme metode ved lungekreft kan så langt betegnes som et fremskritt, men det gjenstår fremdeles en rekke studier før vi vet hvor god effekten er, sier klinikksjef Sigbjørn Smeland i Oslo universitetssykehus (OUS). 

I Norge er lungekreft den nest hyppigste kreftformen hos menn og den tredje hyppigste hos kvinner, og forekomsten øker. De fleste av dem som blir rammet av lungekreft, er mellom 50 og 70 år. Totalt rammes rundt 3000 personer i Norge av lungekreft årlig,  Prognoser viser at rundt 700 lungekreftpasienter av disse kan få tilbud om immunterapi hvert år.

Stor pågang

Ved Oslo universitetssykehus opplever kreftklinikken stor pågang av pasienter som ønsker behandling med immunterapi. Vedtaket i beslutningsforum vil nok ikke gjøre pågangen mindre. Smeland understreker at dette er en behandlingsmetode som kun virker på en relativt lav andel av pasientene. Behandlingen er utrolig bra når de treffer riktig pasient, men det er usikkert før behandlingen starter.
Og, understreker Smeland, enn så lenge er immunterapi en livsforlengende behandling, den kurerer ikke kreften.

De siste studiene som er gjort på gjennomsnittlig levetid viser at denne øker fra  fra omkring 8 til 10 måneder. Dette er et fremskritt, men ikke et gjennombrudd.

Se nylig publisert studie i Lancet.

Når i bruk?

Ved OUS kan pembolizumab tas i bruk nå når beslutningsforum har gitt klarsignal til dette. Helsedirektoratet må ta denne behandlingen inn i sine  nasjonale handlingsprogram.

-Vi har kompetanse og mulighet til å starte denne behandlingen nå, sier avdelingsleder ved kreftklinikken Stein Kaasa.

Utfordringen er, ifølge Kaasa, at pasientgruppen som tester riktig på biomarkører, som er forutsetningen for om behandlingen kan ha effekt, fort kan bli veldig stor. Før behandlingen starter skal blant annet pasientene gjennom en CT,og de skal følges nøye med CT undersøkelser under behandlingen. Det er i dag begrenset CT-kapasitet både ved OUS og i Helse Sør-Øst. Dette må løses på lengere sikt for å gi alle disse pasientene en forsvarlig behandling.

- Det er gledelig at  pasientene nå får denne behandlingen, sier Kaasa men understreker at det nå må planlegges hvordan behandlingen skal trappes opp på OUS og i hele helseregionen..