Grønn beredskap i forbindelse med korona

Administrerende direktør Bjørn Atle Bjørnbeth har besluttet grønn beredskap i OUS. ­Per lørdag morgen 29. februar har to ansatte på Øyeavdelingen testet positivt for koronavirus. Dette medfører et stort arbeid for å informere pasienter og ansatte med tanke på smitteoppsporing. Vi må omdisponere ressurser i helgen og tiden framover, og i den anledning setter vi grønn beredskap.

illustrasjonsfigur
Grønn beredskap ved oslo universitetssykehus

Oppdatering lørdag 29. februar kl 10.00:

En av de fire ansatte ved Øyeavdelingen som ble testet etter første smittetilfelle har også testet postitivt. Det er dermed totalt to smittede ansatte ved denne avdelingen. 

Vi arbeider med ivaretakelse av pasienter og ansatte, og nødvendige avklaringer i forbindelse med de positivt testede ansatte.

For mer informasjon om koronaviruset, kontakt Helsedirektoratets informasjonstelefon 815 55 015.

-------------------------------------------------------

Opprinnelig melding fredag 28. februar:

Grønn beredskap brukes i hovedsak ved langvarige hendelser, som pandemi eller infrastruktursvikt som varer mer enn et halvt døgn. Beredskapsledelse etableres og enkeltfunksjoner styrkes.

En ansatt ved Oslo universitetssykehus har fredag 28. februar testet positivt på koronasmitte. Vedkommende har vært i Nord-Italia og er nå hjemmeisolert. Vedkommende har hatt pasientkontakt mandag og tirsdag denne uken. Pasienter som har vært i kontakt med den ansatte blir nå kontaktet.

Vi har også startet informasjon av ansatte som har jobbet med den ansatte.

Informasjonstelefoner (oppdatert lørdag 29. februar):

Pasienter som har vært ved Øyeavdelingen denne uken kan ringe 22119000 for nærmere informasjon. Telefonene holder åpent til kl 23.30 lørdag kveld.

I tillegg kan Helsedirektoratets informasjonstelefon 815 55 015 benyttes.

Ansatte ved Øyeavdelingen kan ringe 23 01 69 18 for nærmere informasjon. Ved spørsmål om symptomer og testing, ring 911 98 009.