HELSENORGE

Grønn stær rammer også barn

Flere tusen nordmenn har grønn stær uten selv å være klar over det. Tidlig oppdagelse kan bremse sykdomsutviklingen.

Medfødt glaukom kan også ramme barn. Illustrasjonsfoto: Pixabay

​De fleste forbinder både grønn- og grå stær med typiske seniorsykdommer. Noe som også er langt på vei korrekt, ettersom sykdommen er mest utbredt for personer over 65. Likevel fødes det i gjennomsnitt 5-6 barn med denne sykdommen årlig i Norge.


Grønn stær, eller glaukom som det egentlig heter, er et samlebegrep for en rekke type lidelser som oppstår av forskjellige og delvis ukjente grunner. Sykdommen fører til skader på synsnerven. Synsnerven er en slags ledning som går fra bakre del av øyet og opp til hjernen – altså selve forbindelsen mellom netthinnen inne i øyet og hjernen. Gjennom den sendes signaler fra øyet til hjernen slik at hjernen kan tolke det vi ser. Skader på synsnerven kan føre til at man ser dårligere i deler av synsfeltet. Først vil sidesynet påvirkes, mens lesesynet er normalt. Hvis grønn stær ikke oppdages eller behandles, kan man faktisk bli helt blind.

Les om behandling i OUS


Grønn og grå – hva er forskjellen?
Grønn stær må ikke forveksles med katarakt, altså grå stær, som er en sykdom som medfører at øyets egen linse blir uklar. Grå stær rammer linsen og gjør den mindre transparent. Dette kan opereres og synstapet forårsaket av grå stær vil dermed gjenvinnes.
Grønn stær er derimot en samlebetegnelse på sykdommer som gir skade av sansecellene i netthinnen og nervetrådene til synsnerven og kan medføre uopprettelige mangler for synet.

Å leve med sykdommen
Mange foreldre opplever det som veldig utfordrende å ha et lite barn som er sykt og skal gjennom mange forskjellige undersøkelser og behandlinger. Hvis barnet skal bruke øyedråper, er det smart å lage en dryppeliste, eventuelt legge inn alarmer på mobilen for å huske dryppingen.

Barn med grønn stær kan være lyssky, derfor anbefales det at de bruker solbriller eller caps utendørs. Hvis barnet går i barnehage, kan man gi beskjed til barnehagen at man fukter sanden i sandkassa. Det kan hindre at sandkorn virvles opp, og inn i barnets øyne.

Samtidig er det verdt å huske at de aller fleste barn med grønn stær ser godt til tross for sykdommen. Men det er viktig å gjennomføre behandlingen, slik at de oppnår et så godt syn som mulig. Det kan også være store individuelle forskjeller på hvor stor grad det påvirker synet. Noen barn merker knapt at de har sykdommen, mens andre åpenbart har svekket syn. Grad av synspåvirkning er avgjørende for hvorvidt de kan ta førerkort eller velge alle typer yrker i fremtiden.

Heldigvis er barn tilpasningsdyktige, og dersom synet skulle bli varig redusert er de dyktige på å tilpasse seg dette og klarer seg godt. Ofte opplever foreldrene situasjonen tyngre enn barnet, derfor kan mange oppleve nytte av å snakke med noen i Norsk Glaukomforening.Kilder: «Hva er Glaukom?» (Oslo universitetssykehus), Glaukomforeningen.