HELSENORGE

Har du høyt blodtrykk til tross for behandling?

Du kan bli med i en studie som undersøker effekten av en ny type blodtrykksenkende medisin.Du kan bli med i en studie som undersøker effekten av en ny type blodtrykksenkende medisin.

I denne studien (TENSE 1) skal vi finne den mest optimale dosen av BNP til behandling av høyt blodtrykk.

​Forskere ved Oslo Universitetssykehus tester nå ut en ny medisin mot høyt blodtrykk i studien TENSE 1. Dette er et nytt prinsipp i behandlingen av høyt blodtrykk, da medisinen består av et hormon kalt BNP, som kroppen vanligvis produserer selv. BNP har kjente blodtrykksenkende egenskaper. Det er mistanke om at mange med høyt blodtrykk har lavere nivåer av BNP enn personer med normalt blodtrykk.

BNP er brukt mot hjertesvikt i USA siden 2001 og man derfor kjenner relativt godt bivirkningsprofilen til BNP. BNP er ikke tidligere testet ut som behandling mot høyt blodtrykk. I denne studien (TENSE 1) skal vi finne den mest optimale dosen av BNP til behandling av høyt blodtrykk.

Deltagerne legges inn på en egen forskningsavdeling på Rikshospitalet i 2,5 døgn, der forskerne vil sette små sprøyter med studiemedisinen i magefettet 2 ganger om dagen, mens man overvåkes grundig. Etter de 2,5 dagene utskrives man, og foruten en kort oppfølgingstime for å sjekke at alt er som det pleier, er man ferdig med deltakelsen.

Vi tar nå imot deltagere til studien, som fortsetter i hvert fall frem mot sommeren 2017.

Du kan lese mer om studien på helsenorge.no