Helse Sør Øst godkjenner skisseprosjekt for protonsenter

Styret i Helse Sør-Øst RHF har 13. desember godkjent skisseprosjekt for etablering av protonsenter på Radiumhospitalet, Oslo universitetssykehus HF, og ber om at dette legges til grunn for det videre arbeidet med prosjektet.

Slik kan protonsenteret på Radiumhospitalet bli seende ut

​Prosjektet har en kostnadsramme på 1,841 milliarder kroner.

Les mer på nettsidene til Helse Sør-Øst

Fant du det du lette etter?