HELSENORGE

Helse Sør-Øst med mandat for videre OUS-utvikling

Helse Sør-Øst RHF fastsatte i foretaksmøtet med Oslo universitetssykehus HF 13. oktober mandatet for videre utvikling av Oslo universitetssykehus.

​- Mandatet gir tydelige føringer for arbeidet med de store sykehusprosjektene i annet halvår 2016 og inn i 2017, forteller administrerende direktør Cathrine M. Lofthus i Helse Sør-Øst RHF.

Styret i Helse Sør-Øst RHF fastsatte 16. juni målbildet for videre utvikling av Oslo universitetssykehus. Samtidig overtok Helse Sør-Øst RHF styringsansvaret for prosjektene, slik det regionale helseforetaket pleier for byggeprosjekter over 500 millioner kroner.

Helse Sør-Øst har snudd den økonomiske utviklingen fra betydelige underskudd til overskudd de siste årene. Det har lagt et grunnlag for å kunne finansiere store utbyggingsprosjekter. I tillegg til helseforetakets og regionens egen likviditet legges det også til grunn at 70 % av investeringene skal finansieres med lån fra Helse- og omsorgsdepartementet.

- Det er fortsatt nødvendig at Oslo universitetssykehus oppnår en bedre driftsøkonomi, men regionen har aldri vært bedre i stand til å bære store investeringer enn det vi er nå, slår Lofthus fast.

Les mer om mandatet for videre utvikling av Oslo universitetssykehus på nettsidene til Helse Sør-Øst.