Hjelp til personer med ADHD for å komme inn i arbeidslivet

Mange voksne med ADHD står utenfor arbeidslivet. Det trenger de ikke å gjøre. Mange med ADHD er en uutnyttet samfunnsressurs. NAV har, i samarbeid med NevSom – Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier ved Oslo universitetssykehus, utarbeidet en veileder for personer i NAV, tilretteleggere og andre samarbeidspartnere som møter arbeidssøkere med ADHD.

dame utenfor bygning, foto
Heftet “Arbeidssøkere med ADHD” beskriver gode tilnærmingsmåter i yrkes- og karriereveiledning, tilrettelegging og hjelpemidler samt oppfølging tilpasset personer med ADHD. Illustrasjonsfoto: Shutterstock.

Voksne med ADHD kan ha vansker med å finne en jobb som passer, og et arbeidssted som tar høyde for, og hensyn til de utfordringer den enkelte kan ha. Manglende kunnskap om diagnosen og muligheter for tilrettelegging i arbeidshverdagen er det som kan møte personer med ADHD på vei inn i arbeidslivet. Dette er noe av bakgrunnen for at Nav mottok en forespørsel fra Oslo universitetssykehus med ønske om å utarbeide et veiledningshefte som bidra til bedre tilrettelegging i arbeidslivet for denne gruppen. 

Arbeidssøkere med ADHD

Heftet “Arbeidssøkere med ADHD” beskriver gode tilnærmingsmåter i yrkes- og karriereveiledning, tilrettelegging og hjelpemidler samt oppfølging tilpasset personer med ADHD. I heftet er det gitt beskrivende eksempler fra voksne med ADHD for å illustrere deres opplevelser og erfaringer om egen arbeidsdeltakelse.

- Vi håper at dette heftet kan bidra til at flere med ADHD kan delta i arbeidslivet og får brukt sine ressurser på en god måte, sier Michael B. Lensing som på vegne av NevSom har deltatt i arbeidsgruppen for dette heftet.
 

Tre hefter for arbeidsinkludering

Veiledningsheftet “Arbeidssøkere med ADHD” er hefte nummer to i en serie på tre hefter om arbeidsinkludering av personer med nevroutviklingsforstyrrelser. Det første heftet omhandler “Arbeidssøkere med Asperger syndrom” og er også tilgjengelig i Kunnskapsbanken. Et hefte om “Arbeidssøkere med Tourettes syndrom” skal etter planen være ferdig i løpet av 2019.


Last ned heftet "Arbeidssøkere med ADHD" fra Kunnskapsbanken her.

 

Til NevSoms forside