HELSENORGE

Høyden på Gaustad reduseres fra 72 til 49 meter

Videreutviklingen av konseptene innebærer blant annet at de nye bygningene på Aker og på Gaustad blir lavere enn opprinnelig antatt. På Gaustad er høyden på byggene redusert fra 72 til 49 meter og arealet er fordelt på fire i stedet for tre bygg.

​I forbindelse med Helse Sør Øst sin styrebehandling 31. januar 2019 av videreutvikling av Oslo universitetssykehus, ble det besluttet at områdene føde, barn og gynekologi skulle videreutvikles og oppgraderes til en fullverdig konseptrapport. Nå foreligger det en slik rapport som skal behandles av styret i Oslo universitetssykehus HF og i styret i Helse Sør-Øst RHF i juni 2019.

Les mer på Helse Sør Øst sine sider.