"Hva er viktig for deg?"

6.juni markeres «Hva er viktig for deg?»-dagen. Spørsmålet er et sentralt hjelpemiddel når vi jobber med samvalg. Ved å stille dette spørsmålet kan pasientenes stemme og deres ønsker løftes frem. Da er vi ett skritt nærmere pasientenes helsetjeneste!

Illustrasjonsfoto av sykepleier som sitter ved sengen til kreftpasient.
Foto: Shutterstock

​Spørsmålet; «Hva er viktig for deg?» (“What matters to you?”), ble lansert av Dr. Michael Barry og Susan Edgman- Levitan i 2012 i New England Journal of Medicine («Shared Decision Making – The Pinnacle of Patient- Centered Care»). Spørsmålet ble introdusert som et hjelpemiddel i implementeringen av samvalg (shared decision making).

Ved å stille spørsmålet, «Hva er viktig for deg?», øker klinikernes bevissthet rundt viktige problemstillinger i pasientenes liv. Ved å løfte problemstillinger kan vi bidra til en bedre og mer individuelt tilpasset behandlingsplan for pasientene. Dermed kan vi gi mer presis, målrettet og effektiv behandling.

Egen markeringsdag for viktig spørsmål

I Norge startet markeringen av «Hva er viktig for deg?»- dagen i 2014 og den er nå en del av en internasjonal markering som inkluderer over 50 land, cirka 180 kommuner og bydeler og over 20 sykehus.

I tråd med WHO og Helse Sør-Øst

«Hva er viktig for deg?» - spørsmålet er helt i tråd med WHO’s «Health promotion» og er spesifisert i Helse Sør-Øst sin regionale strategi for kvalitet, pasientsikkerhet og HMS 2018-2020: «Pasientens helsetjeneste skal utvikles videre ved blant annet å utforske og besvare spørsmålet: «Hva er viktig for deg?».

6.juni strekker vi oss ekstra

OUS markerer 6. juni for første gang ved å fokusere på å innfri pasientenes ønsker spesielt denne dagen.

  • Sykehusledelsen oppfordrer til at ansatte strekker seg litt ekstra ved at alle avdelinger med visittstoler benytter disse ved alle visitter.
  • Det er ønsket fleksibilitet fra ansatte i alle staber og på alle nivåer ved at kvalitets-, helsefaglige og eventuelt andre rådgivere fristilles til å bistå avdelingene med å oppfylle «Hva er viktig for deg?»- spørsmål.
  • Ledere og stabspersonell markerer dagen ved bruk av «Hva er viktig for deg?»- button.