HELSENORGE

«Hva er viktig for deg?»-dagen på en ortopedisk sengepost

Med covid-19 blir årets markering av «Hva er viktig for deg?»-dagen mindre synlig enn i fjor. Likevel, prinsippene bak dagen vil pasientene merke, som på ortopedisk sengepost 1, Ortopedisk klinikk.

Illustrasjonsfoto av en eldre pasient med en lege.
Foto: Shutterstock

​– Ved ortopedisk sengepost 1 starter vi dagen med å gå gjennom en egen «hva er viktig for deg?»-tavle, forteller Kirsti Bjørbæk, enhetsleder ortopedisk sengepost 1 og hotellposten.

Hun forteller at hvert enerom har fått en slik tavle til 9. juni og «Hva er viktig for deg?»- dagen.

– Her skriver sykepleierne opp hvilken dag det er og hva som er viktig for pasienten akkurat i dag. For noen kan det være viktig å gå lenger med prekestol. Noen ser frem til å komme hjem til kjæledyr og for atter andre er det viktig å markere en bryllupsdag. Slik blir dette en viktig informasjonstavle for pasientene våre, sier Bjørbæk.

Opp på tavlen kommer også avtaler for dagen i dag samt plan for utreise.

Tavle, bok og midtrapport

For et par år siden innførte ortopedisk sengepost 1 en daglig midtrapport. Denne rapporten glir rett inn i arbeidet med «Hva er viktig for deg?»
– I midtrapporten går vi gjennom pasientsikkerhetstavlen og oppdaterer den. I dette møtet informerer vi hverandre om hverandres pasienter, forklarer enhetslederen.

Da de gikk over til primærsykepleie fra gruppesykepleie trengte enheten et møte for diskusjon. Noen ganger er fysioterapeut og sosionom også med. Slik opprettholder de ansatte godt samarbeid samt at pasientsikkerheten til en hver tid er høyt oppe på agendaen.

I tillegg til tavlene har sengeposten en bok der de skriver inn hva som er viktig for pasientene.

Feiring av «Hva er viktig for deg?»-dagen

– 9. juni markerer vi med sjokoladekake til alle pasienter og ansatte hos oss. I tillegg henger vi opp fargerike plakater i korridorene der vi spør pasientene: «Hva er viktig for deg?». På plakatene henger vi opp lapper med svar fra pasienter som godkjenner dette.

Bjørbæk forteller at det å stille spørsmålet om hva som er viktig for pasientene er en del av kartleggingen både når pasientene kommer inn på sykehuset og ved utreise.

– Sykepleierne er veldig flinke til å ta pasientene med og lytte til hva som er viktig for dem her hos oss, avrunder enhetsleder Bjørbæk.