Hvem er den spillavhengige?

Cirka 34 000 personer i Norge anslås å ha problemer med gambling og pengespill. Personer med spilleavhengighet, til pengespill eller dataspill, utgjør en gruppe ulike mennesker. Det betyr at det er stor variasjon hos personer med spilleavhengighet. De spilleavhengige kan være enslige uten arbeid, ungdom under utdanning eller godt etablerte med jobb og familie.

Bilde av mann med spillavhengighet
KAN VÆRE DEN SPILLAVHENGIGE: Kanskje er det naboens far til tre eller kollegaen din? Foto: Shutterstock

Avhengighet til spill er med andre ord noe som kan ramme alle «samfunnsgrupper». De fleste av oss spiller innimellom. Pengespill, dataspill eller begge deler. Noen mye andre lite. Men for de som ikke klarer å kontrollere spillingen så kan det få problematiske og vanskelige utfordringer å takle.

Større andel menn

Det er noen kjønnsforskjeller, og en større andel menn enn kvinner strever med denne problematikken.

Selma Resulbegovic er psykolog og arbeider ved Seksjon ruspoliklinikker, enhet 3, Avdeling rus- og avhengighetsbehandling ved Oslo universitetssykehus. Hun tar også videreutdanning innen spilleavhengighet og problemskapende dataspilling.

Bilde av Selma Resulbegovic
PSYKOLOG: Selma Resulbegovic, Seksjon ruspoliklinikker, OUS. Foto: Privat

- Det er ulike hypoteser om denne kjønnsforskjellen, men den kan henge sammen med at menn generelt sett er mer spenningssøkende enn kvinner og derfor i større grad tiltrekkes av spill, sier psykolog Selma Resulbegovic.

Seksjon ruspoliklinikker

En definisjon på spillavhengighet er at du har mistet kontrollen på spillingen og at denne atferden dominerer livet både i forhold til tanker, følelser og atferd. Behandlingen kan hjelpe deg til å akseptere problemet, ta kontroll over spillingen og lære deg å håndtere risikosituasjoner.

Les mer om behandlingstilbudet hos Oslo universitetssykehus her:

Når er det en avhengighet?

Det er viktig å påpeke at tidsbruk alene ikke er tilstrekkelig for å tenke at en har en spilleavhengighet.

Dersom personen bruker mer tid og penger på spill enn han/hun ønsker, og det går på bekostning av andre aktiviteter personen ønsker å gjøre, kan en tenke at dette handler om en spilleavhengighet. 

- Mange med spilleavhengighet vil kjenne seg igjen i det å skjule spillingen eller lyve om spillingen, og å oppleve at man mister kontroll, forklarer Selma Resulbegovic.

Ønsker du å sjekke om spillingen er problematisk for deg kan du teste deg anonymt på Akan sin test: jegspiller.no

Her kan du teste deg og følge egen spilling. Verktøyet gjelder både for pengespill og dataspill.

Behandling

Som alle andre mennesker er personer med spilleavhengighet ulike. Dette betyr at behandling må tilrettelegges den enkelte persons behov og ønsker.

- Personer med spilleavhengighet kan ha tilleggsproblematikk, og behandling må legge til rette for at dette blir inkludert i behandling. Mest vanlig behandling er polikliniske samtaler, der hyppighet og varighet varierer, sier psykolog Resulbegovic.

Hun forteller videre at polikliniske individualsamtaler er mest vanlig hos seksjon ruspoliklinikker.

- Men vi inkluderer familie der det er ønskelig og hensiktsmessig. Vi jobber tverrfaglig, men pasienten har en primærbehandler han/hun forholder seg til gjennom hele behandlingsforløpet.

Bilde av ung gutt spiller
VIKTIG MED DIALOG: Psykologen stiller spørsmålet: Er det noen som snakker med den unge om selve spillet? Foto: Shutterstock

Risiko for tilbakefall

Det er vanskelig å gi et enkelt svar på hva spillebehandling innebærer da den er tilpasset den enkeltes problematikk og ønsker. Når det er sagt vil enhver behandling ha til hensikt å forstå hvilken funksjon spillingen har for den enkelte, og hva som gjør at en fortsetter å spille til tross for negative konsekvenser.

- Risiko for tilbakefall forkommer ved en hver type avhengighetsproblematikk, og spilleavhengighet er ikke unntaket, forklarer Selma Resulbegovic.

- I behandling av spilleavhengighet jobber en med dette individuelt gjennom å forstå hvilken funksjon spillingen har og ulike måter å regulere trangen til å spille. Personer som kommer til behandling kan ha ulike mål med behandlingen.

Majoriteten ønsker å slutte helt med spillingen, men opplever det skremmende og vanskelig å slutte. Andres målsettinger er å redusere spillebruken eller å forebygge tilbakefall til spilling.

Det er med andre ord stor variasjon i målsettinger ved behandlingen og hvor klare personer er til endring. Å hjelpe personer til å handle i tråd med sine mål er det primære målet ved behandlingen.

Gutt gamer
GRENSER: Foreldre er viktige for at spillingen ikke skal ta overhånd. Foto: Shutterstock

Hvordan kan man forebygge spillavhengighet?

Aktiviteter som barn finner underholdende og som de liker er ofte vanskelig for dem å regulere selv.

I slike tilfeller er det omsorgsgivers ansvar å setter grenser og se til at aktiviteten ikke går på bekostning av andre viktige områder av barnets liv. En slik aktivitet kan for noen være spilling.

Grensesetting anses forebyggende for utvikling av problemskapende spilling eller spilleavhengighet. Videre oppfordres omsorgsgivere å vise interesse og nysgjerrighet for barnets spilling.

Bygg 45 ullevål
SEKSJON RUSPOLIKLINIKK: Bygg 45 Oslo universitetssykehus, Ullevål. Foto: OUS

Viktig med dialog

- Vi spør barna våre om hvordan fotballkampen gikk. Ikke fordi resultatet betyr så mye, men fordi det viser at man bryr seg og er interessert i det barnet finner viktig.

- Hvor ofte spør vi om barns spilling og hvordan det gikk? Det å skape dialog om spillingen er viktig for  forebyggende tiltak, forklarer en engasjert Resulbegovic.

Bruker du mer tid og/eller penger på spill enn du ønsker? Tar spillingen for mye plass i livet ditt? Seksjon ruspoliklinikker (Ullevål), OUS, har et tilbud til deg. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende samtale på

telefon: 23368900, 22118410 og 23023000.

Les også mer om tegn på spillavhengighet på helsenorge.no sine nettsider.