HELSENORGE

IMPRESS Norway og Illumina inngår samarbeid

Denne uken signerte Illumina, et av de største internasjonale diagnostikkselskapene innen sekvensering, en samarbeidskontrakt med den nasjonale kreftstudien IMPRESS-Norway.

​IMPRESS-Norway er en presisjonsmedisin studie som leter etter og agerer på genforandringer i pasienters svulstvev for å måle effekt av målrettet behandling. I dette nyetablerte samarbeidet skal IMPRESS-Norway ta i bruk analyser fra Illumina for å lete etter genetiske endringer i DNA-biter som er løsnet fra spredningssvulster og som sirkulerer i blodet til kreftpasienten. Målet med prosjektet er å undersøke om denne testen er like god som tilsvarende teset av svulstvevet og om det er hensiktsmessig å utføre den diagnostikk på denne måten.

Avtalen innebærer at Illumina forsyner IMPRESS-Norway med reagenser til å kunne analysere blodprøver for 500 pasienter. Disse analysene vil skje parallelt med tilsvarende analyse av vevsprøver – som utføres gjennom Nasjonal infrastruktur for presisjonsdiagnostikk - kreft (InPreD). Det er de samme genene som vil bli analysert på de to prøvene, noe som muliggjør sammenligning av resultatene.

Det langsiktige målet er å se om blodprøver kan erstatte vevsprøver for noen pasienter. I tillegg vil blodprøver kunne gi ekstra informasjon av betydning for valg av behandling da blodprøven muligens gjenspeiler gen-endringene fra flere av pasientens spredningssvulster – som er dem man retter behandlingen mot. Blodprøver kan potensielt også erstatte eller supplere røntgen bilder i kontroll av pasienter etter gjennomført behandling og tidligere oppdage tilbakefall. Vevsprøver kan være smertefullt for pasienten og vil alltid være forbundet med en viss risiko og er ikke alltid mulig å gjennomføre i praksis. I tillegg er det utfordrende å undersøke vevsprøver fra flere spredningssvulster, og det er ressurskrevende for sykehusene. Dersom det er mulig for noen pasientgrupper å gjøre undersøkelsene kun på blodprøver vil det kunne øke behandlingsmulighet i kliniske studier for flere pasienter.  Implementering av molekylære analyser basert på DNA i blod vil derfor kunne være et viktig tillegg til kreftdiagnostikken i Norge.

 

 

Foto av Phil Febbo

Phil Febbo, Illumina

Bruk av CGP-testing på en blodprøve, er mindre invasiv og kan gjennomføres selv om vevsprøver ikke er tilgjengelig. Dette betyr at flere pasienter kan få tilgang til persontilpasset behandling. I tillegg kan behandlingseffekten spores på molekylært nivå gjennom behandlingsforløpet. CGP-testing av en pasientprøve analyserer mange mutasjoner og biomarkører samtidig og vil gi en bedre oversikt over behandlingsmulighetene, sier Phil Febbo, MD, Chief Medical Officer hos Illumina.

 

 

 

 

Foto av Andreas Matussek

Andreas Matussek, OUS

 

Måling av fritt DNA i blodet med hjelp av sensitiv molekylær profilering har muliggjort non-invasiv fosterdiagnostikk. Denne metoden er nå på vei inn i kreftdiagnostikken. Vi ser at «flytende vevsprøver» blir et helt nytt verktøy i presisjonsdiagnostikken for å understøtte kreftbehandlingen og avtalen med Illumina vil bidra til å evaluere metodens rolle i fremtidens kreftdiagnostikk, tilføyer professor Andreas Matussek, Leder av Klinikk for Laboratoriemedisin ved Oslo universitetssykehus.


 

 

Sigbjørn Smeland ved OUS

Sigbjørn Smeland, OUS

De teknologiske framskrittene har gjort at analyse av små mengder DNA fra svulstvev i blod  nå er mulig. Det vil potensielt ha stor betydning i kreftbehandlingen i framtiden og både i forhold til å avklare utbredelse av sykdom, styre og vurdere effekt av behandling og tidlig påvise tilbakefall. Avtalen som vi nå har inngått med Illumina, vil derfor kunne være svært viktig for våre pasienter i framtiden, Professor Sigbjørn Smedland, Leder av Kreftklinikken ved Oslo universitetssykehus.
 
 

 

 

Molekylær profilering ved bruk av en blodprøve vil gjøre at flere av våre pasienter kan få et tilbud om diagnostikk og behandling. Bidraget fra illumina muliggjør den grundige evalueringen overføring av denne metoden til rutine diagnostikk krever.
Randi Hovland, Leder av InPreD - Haukeland

 

Foto av Jo-Åsmund Lund

Jo-Åsmund Lund, HMR

Muligheten for deltakelse i IMPRESS er viktig for pasienter, pårørende og ansatte i Helse Møre og Romsdal. Det nye samarbeidet med Illumina kan bidra til at kartlegging av pasienters kreftsykdom gjøres mindre belastende både for pasienter og for sykehus.
Overlege Jo-Åsmund Lund, Prosjektleder for IMPRESS på Helse Møre og Romsdal; Ålesund Sjukehus
 
 

 

 

 

Foto av Åslaug Helland

Åslaug Helland, OUS

 

IMPRESS-Norway har gode erfaring med bruk blodbasert test for molekylær utredning gjennom samarbeidet med Roche. Det er derfor er veldig flott at vi kan videreføre tilbudet fremover gjennom samarbeidet med Illumina og samtidig få erfaringer med å gjøre selve testen i sykehuset.

Åslaug Helland, Nasjonal Prosjektleder for IMPRESS-Norway

Fant du det du lette etter?