HELSENORGE

IMPRESS Norway samarbeider med Norden og Nederland

De nordiske presisjonsmedisinstudiene og nederlandske DRUP utvikler et mer formalisert samarbeid som vil gjøre det mulig å dele data om behandlingseffekt på sjeldne kombinasjoner av diagnose og molekylær endring.

Illustrasjonsfoto: Stig M.Weston

​Den norske presisjonsmedisinstudien IMPRESS-Norway har tilsvarende søsterstudier i de andre nordiske landene (Danmark, Sverige og Finland) som alle er modelert etter den Nederlandske studien kalt DRUP. Studiedesignet er likt i alle studiene inkludert de kliniske endepunktene. Dette gjør det mulig å dele data om behandlingseffekt på sjeldne kombinasjoner av diagnose og molekylær endring.

Foto av Kjetil Taskén

Professor Kjetil Taskén ved Oslo universitetssykehus

- Dette er  en vinn-vinn situasjon, for kreftpasienter, forskere og industrien fordi det vil gi mer kunnskap raskere noe som er spesielt viktig siden mange av kombinasjonene (mutasjon, diagnose og legemiddel) er svært sjeldne. Dette samarbeidet vil kunne bidra til å implementere nye kreftlegemidler raskere, sier professor Kjetil Taskén, leder for Institutt for kreftforskning ved Oslo universitetssykehus.

Studiedesign for presisjonsmedisinstudiene

Pasienter med utbredt kreftsykdom som har fått standard behandling, og som ikke har andre åpenbare behandlingsvalg, er aktuelle for å delta i studiene. I alle studiene blir pasientene inkludert i behandlingsgrupper  basert på molekylær profil, kreftdiagnose og legemiddel. Hver behandlingsgruppe vil inkludere først åtte pasienter og dersom en eller flere pasienter har effekt av behandlingen vil ytterligere seksten pasienter bli inkludert. En behandlingsgruppe er positiv dersom fem eller flere av totalt tjuefire pasienter oppnår effekt.

Internasjonalt samarbeid

DRUP-studien startet inklusjon allerede i 2016, og de første resultatene ble publisert i Nature i 2019. Bakgrunnen for DRUP var en stor kartlegging av genetiske endringer hos krefttpasienter som viste at ca. 13 % av alle pasienter hadde en biomarkør som indikerte mulig effekt av behandling med eksisterende kreftlegemiddel.

- Målet med DRUP er å gi pasienter tilgang til flere kreftlegemidler og samtidig gi kunnskap om effekt på nye diagnosegrupper, sier professor Emiel Voest, NKI og DRUP.

Erfaringen fra fra DRUP er at den detaljerte diagnostikk gjør at pasientgruppene blir veldig små, og over halv parten av alle behandlingsgruppene som DRUP har åpnet har færre en tre pasienter inkludert.

Når pasientgruppene blir veldig små, som er typisk for presisjonsmedisin, så blir internasjonalt samarbeid viktig for å kunne bygge kunnskap. Samarbeidet mellom de nordiske landene og DRUP vil vi kunne hjelpe flere pasienter og sikre mer kunnskap om effekten av behandlingen.

- Med dette samarbeidet vil den potensielle pasientpopulasjonen i praksis mangedobles. Dette er en viktig milepæl for internasjonalt samarbeid innen kreftstudier og det langsiktige målet er et bredt Europeisk samarbeid, avslutter Kjetil Taskén.

Går sammen om kreftforskning i flere europeiske land: – En viktig milepæl
(Dagens Medisin 26.11.21)

Fakta om de ulike studiene per 16.11.2021:

 • DRUP (Nederland):
  Åpnet for inklusjon Q3 2016. Inkludert 1873 pasienter, 939 har startet behandling. Studien har 28 legemidler, 3 i kombinasjoner, og 2 legemidler som kommer snart.
 • ProTarget (Danmark):
  Åpnet for inklusjon 01.09.2020. Inkludert 500+ pasienter, 86 undersøkt for mulig biomarkør og 47  har startet behandling i kohorter. Studien har 12 legemidler (15 i 2022).
 • MEGALiT (Sverige):
  Åpnet for inklusjon 22.10.2020. Inkludert 54 pasienter, 1 har startet behandling (7 allokert for behandling). Studien har 4 legemidler.
 • IMPRESS-Norway (Norge):
  Åpnet for inklusjon 01.04.2021. Inkludert 100+ pasienter for molekylærprofilering, 26 i behandling og 8 legemidler (øker til 23 Q1 2022). 
 • FINPROVE (Finland):
  Åpner for inklusjon Q1.2022. Studien vil inkludere 250 pasienter for behandling og 12 legemidler, men vil øke til 15 i Q2 2022.
Les flere nyhetssaker om fremtidens pasientbehandling på helse-sorost.no