HELSENORGE

Intern utlysning: Stimuleringsmidler til forskningsprosjekter for sykepleier, fysioterapeut, ergoterapeut eller klinisk ernæringsfysiolog

Intern utlysning av stimuleringsmidler til forskningsprosjekter der søker er sykepleier, fysioterapeut, ergoterapeut eller klinisk ernæringsfysiolog med doktorgradskompetanse

Søknadsfrist:

26. november 2021 til post.forskning@ous-hf.no

 

Formål

 • Stimulere til at flere sykepleiere, fysioterapeuter, ergoterapeuter og kliniske ernæringsfysiologer med doktorgrad fortsetter i forskning etter avlagt doktorgrad.
 • Bidra til karrierebygging, inkludert utvikling av selvstendighet og veilederkompetanse.
 • Bidra til å bygge opp flere helsefaglige forskningsmiljøer med økt evne til å innhente ekstern finansiering.

Hvem kan søke:

 • Sykepleiere, fysioterapeuter, ergoterapeuter og kliniske ernæringsfysiologer med avlagt doktorgrad. Søkere med 2-7 års erfaring etter avlagt doktorgrad vil bli prioritert.
 • Søker skal være ansatt ved Oslo universitetssykehus (OUS) og ha sitt hovedarbeidssted ved sykehuset.
 • Søkere som mottok midler fra denne ordningen i 2021 kan ikke søke på nytt i 2022 (ett års karantene innføres fra og med denne søknadsrunden)
 • Det kan kun sendes inn én søknad per person pr år.

Rammer og regler for bruk av midlene:

 • Tildeling av inntil 250.000 kroner til delfinansiering av fire prosjekter ved OUS, hvorav to tildelinger til sykepleiere. Maksimalt søknadsbeløp per prosjekt er 250.000, total ramme for utlysningen er 1 000 000 kroner.
 • Ettårig støtte.

 • Midlene kan brukes til løpende lønns- og driftskostnader, f. eks. utenlandsopphold, mottak av gjesteforskere, frikjøpsordninger (frikjøp til gjennomføring av prosjektet eller til å arbeide med søknad om ekstern finansiering av prosjektet), delfinansiering av stilling etc.

 • Midlene kan ikke brukes til investeringer (anskaffelser over 100.000 kroner og mer enn tre års levetid).

 • Midlene må benyttes i 2022 og er ikke overførbare til senere år.

 • Midlene skal forvaltes av OUS og kan ikke overføres til eksterne partnere. Utlegg fra samarbeidspartnere kan refunderes, der dette er avtalt.

 

Lenke til full utlysningstekst og søknadsskjema

Fant du det du lette etter?