HELSENORGE

Internasjonal kunnskapsstafett

På operasjonsstuen på Queen Elizabeth hospital i Malawi, er barnekirurg Gunnar Aksnes og anestesilege Kristoffer Stensrud i gang med å operere en liten baby som et født med tarmene utenfor kroppen.   

Foto fra operasjonsstuen i Malawi
På bildet ser du barnekirurgi Gunnar Aksnes sammen med blant annet barnekirurg Eric Borgstein og anestesilege Kristoffer Stensrud

Sammen med dem står malawiske leger og sykepleiere for å lære og for å få ny kunnskap. Slik fungerer det internasjonale arbeidet i OUS. Våre fagfolk drar ned og lærer opp. Fagfolk fra Malawi kommer til Norge og lærer mer. Slik overføres kunnskapen.


OUS har to prosjekter på Queen Elizabeth hospital: Nevrokirurgiprosjektet med nevrokirurgiutdanning og barnekirurgiprosjektet på Mercy James senteret med intensiv og postoperativ behandling av barn. Mercy James ble åpnet av Madonna i sommer og det er nå i full drift. Dette er et samarbeid mellom OUS og Fredskorpset.

Bilde av Mercy James Centre
Bilde av Mercy James Centre
- Målet for alt det internasjonale arbeidet vi gjør er at de sykehusene vi bistår skal bli selvgående og klare seg selv. Vi skal bidra til at kunnskapen bygges opp og utvikles og blir. Deretter trekker vi oss ut av prosjektene, sier seksjonsleder for det internasjonale samarbeidet i OUS, Kristin S. Hanche-Olsen.

bilde av barnekirurgisk sengepost
Barnekirurgisk sengepost har flotte veggmalerier

Kunnskapen går begge veier

Uansett hvem av de OUS ansatte du spør er svaret det samme:  «Vi får en "volumtrening" på inngrep som vi ikke er i nærheten av å få i Norge. Og vi ser tilstander vi aldri ser i Norge. Så kunnskap overføres begge veier».

- I dag gjorde vi for første gang her nede tunnelering av CVK/SVK  på en baby (bildet under), og det er stort!, sier Kristoffer Stensrud entusiastisk, - Jeg får enda større motivasjon i jobben når jeg kommer hjem til  Norge etter å ha vært her, legger han til. 

Bilde av baby med CVK
Bilde av baby med CVK

Det er utfordrende å jobbe uten alle prøver som de vanligvis får tilgang til i Norge. Det kliniske blikket blir øvet opp når det ikke foreligger blodprøver, scintigrafier, eller annet monitoreringsutstyr som de kan jobbe ut ifra.

Legene som jobber i prosjektet bruker ofte overlegepermisjonen sin for å bidra. Gunnar Aksnes er der i tre uker nå og jobber tett med Eric Borgstein som er leder av det barnekirurgiske senteret Mercy James på Queen Elizabeth hospital.  Kristoffer Stensrud dro tilbake til Norge for noen dager siden etter å ha jobbet der noen uker. Han har vært der en gang tidligere og drar gjerne tilbake igjen.

OUS har ikke bare bidratt med personell til Queen Elizabeth hospital, men også utstyr. På bildet ser du leder av internasjonalt samarbeid i OUS Kristin S. Hanche-Olsen i en av stuene der OUS har kjøpt inn alt utstyret.

Bilde av Kristin S. Hanche-Olsen
OUS Kristin S. Hanche-Olsen i en av stuene der OUS har kjøpt inn alt utstyret
Anestesisykepleier Jannicke Skodjereite, barneintensivsykepleier Edith Slaastad og sykepleier Hedda Wegger er i Malawi flere måneder i strekk. Edith Slåstad reiser hjem i disse dager med blandede følelser. Hun som mange andre har blitt glad i Malawi og kommer gjerne tilbake. Sammen har de bygget opp postoperativ og intensiv avdeling på sykehuset.

På bildet ser du anestesisykepleier Jannicke Skodjereite og barneintensivsykepleier Edith Slaastad
På bildet ser du anestesisykepleier Jannicke Skodjereite og barneintensivsykepleier Edith Slaastad

På bildet ser du sykepleier Hedda Wegger sammen med sykepleier Eunice Ngwinja
På bildet ser du sykepleier Hedda Wegger sammen med sykepleier Eunice Ngwinja

Nevrokirurgiutdanning

Noe av det mest positive i disse dager er at nevrokirugiprosjektet endelig har fått med seg LIS-leger. Nå starter utdanningen av nevrokirurger som landet så sårt trenger. Nevrokirurg Magnus Tisell kommer fra Sahlgrenska sykehus i Sverige og deltar også i prosjektet.  Han skal sammen med leder for nevrokirurgien i Malawi, Patrick Kamalo, bidra til å få utdannet dem. Det som er synd er at sykehuset mangler CT maskin og sårt trenger ny MR maskin. Uten dette er det umulig å operere.

På bildet ser du fra venstre Kristin S. Hanche- Olsen, Hedda Wegger sykepleier, Sithembile Chimaliro LISlege, Magnus Tisell nevr
På bildet ser du fra venstre Kristin S. Hanche- Olsen, Hedda Wegger sykepleier, Sithembile Chimaliro LISlege, Magnus Tisell nevrokirurg fra Sverige, og Patrick Dongosolo Kamalo leder av nevrokirurgisk avdeling på Queen Elizabeth hospital