HELSENORGE

Kan forskning gi tryggere hjertepasienter

Hvordan går det med hjertepasientene når de kommer hjem fra sykehuset? En del pasienter er utrygge og har fysiske symptomer den første tiden. Dette kan føre til reinnleggelser på sykehuset. Hva gjør man da? Man forsker!

Illustrasjonsfoto: Shutterstock

Etter en uke reiser voksne hjerteopererte pasienter hjem. De har gjennomgått en stor operasjon med en prislapp på flere hundre tusen kroner, betalt av det offentlige.

Fastlege eller legevakt

Hvis du som er nyoperert føler deg dårlig må du kontakte fastlege eller ringe legevakt. Noen opplever at det er tyngre å puste, kjenner hjertet hopper litt i utakt eller har spørsmål om hjertemedisiner, livsstil eller har andre spørsmål når de kommer hjem.

Undersøkelser viser mangler ved hjemreise

Hvert år deltar Oslo universitetssykehus i Nasjonalt kunnskapssenter sin landsomfattende spørreundersøkelse (PasOpp) blant voksne pasienter om deres erfaringer med døgnopphold ved sykehusene i Norge.  Gjennom undersøkelser de siste 5 årene forteller pasientene oss at det er mye bra med sykehusoppholdet. Utskrivelsesfasen og overgangen hjem er imidlertid ikke bra! Pasientene beskriver usikkerhet, engstelse og mangel på oppfølging om de skulle føle seg dårlig den første tiden etter at de er kommet hjem fra sykehuset.

Forskning viser det samme resultatet for flere pasientgrupper, som for eksempel pasienter med hjertesvikt og pasienter som har blitt utblokka (PCI).

Hyppige reinnleggelser

Det som er urovekkende er at pasientene blir hyppig reinnlagt på sykehus, spesielt første måned etter at de er kommet hjem. Å bli lagt inn på sykehus på nytt er en ekstra belastning for pasienter og pårørende. Og det skaper utrygghet!

Vi syntes det var på tide å iverksette studier. Vi har tatt utfordringen og tester ut nye tiltak for bedre oppfølging av pasientene.

Les hele dette blogginnlegget på Forskningssykehuset, forskning.no