HELSENORGE
Ny IKT-løsning for forskning - Forskningsportalen

Kartleggingsundersøkelse - Forskernett

I løpet av 2022 skal HSØ etablere og tilby en ny IKT-plattform for forskere, Forskningsportalen, som erstatter Forskernett (rr-research) ved OUS. 

I den forbindelse må alle brukere av Forskernett kartlegges (lenke nedenfor).

Den nye portalen vil gi tilgang til en fleksibel arbeidsflate, noe regnekapasitet og datalagringsområder.
Migrering til den nye plattformen vil starte med pilotprosjekter og utvides over tid. Etter at alle data er sikkert etablert på den nye plattformen, er planen at Forskernett skal termineres.


Det er opprettet et spørreskjema for kartlegging av antall brukere og data som skal overflyttes fra Forskernett til Forskningsportalen. Informasjonen er avgjørende for å sikre en god migreringsprosess. Før migrering finner sted vil, det innhentes ytterligere informasjon fra den enklelte bruker.

Det er viktig at alle Forskernettbrukere besvarer undersøkelsen.

Gå til spørreundersøkelsen

(utvidet svarfrist 8. desember 2021)
 

Information in English

Fant du det du lette etter?