Klungland, Haugaa og Westlye årets fremragende forskere

Årets priser til fremragende forskere ved Oslo universitetssykehus er tildelt
Arne Klungland (Excellent Researcher Award), Kristina H. Haugaa og Lars Tjelta Westlye (begge Early Career Awards).

Årets fremragende forskere: f.v. Lars Tjelta Westlye, Arne Klungland og Kristina H. Haugaa.
Årets fremragende forskere: f.v. Lars Tjelta Westlye, Arne Klungland og Kristina H. Haugaa.

Det er sykehusets forskningsutvalg som står bak prisutdelingen, mens sykehusets eksterne vitenskapelige råd (Scientific Advisory Board) har vurdert kandidatene, som er nominert av minst to forskerkolleger ved sykehuset og universitetet.

Prisene på henholdsvis 300.000 kroner (Excellent Researcher Award) og 150.000 kroner (Early Career Award) deles ut en gang i året, og er en heder til de beste blant sykehusets etablerte forskere og en påskjønnelse og stimulans til lovende talenter. Prispengene skal benyttes til videre forskning.

Vinner av Excellent Researcher Award

arne klungland.jpg

Arne Klungland

Arne Klungland er seksjonsleder for FoU-seksjonen ved Avdeling for mikrobiologi, Klinikk for laboratoriemedisin, og professor II ved Institutt for medisinske basalfag, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo.

Komiteens begrunnelse:
Arne Klungland’s research field concerns DNA repair and DNA and RNA modifications. He is a most dynamic and creative researcher and is in the forefront of this highly competitive area. He has developed new methods for the study of DNA modifications, of which several have been patented and commercialized. Professor Klungland has a major impact on the research environment and has supported many young researchers who now have leading positions. Professor Klungland has demonstrated expertise and skills in applying basic science discoveries to common clinical problems and has a major impact on significant collaborative activities. Undoubtedly, Arne Klungland will continue to play a leading role and guarantee innovative research at Oslo University Hospital.

- Hva betyr denne utmerkelsen for deg?

- Prisen er en stor stimulans for vårt videre arbeid. Prisen viser også at Helse Sør-Øst og Oslo universitetssykehus i lengre tid har satset på forskning og forskere ved OUS.
 
- Hva går din nåværende forskning ut på?

- Vår forskning fokuserer idag på å forstå hvordan kjemiske modifikasjoner på arvestoffet er med på å skru av og på spesifikke gener. Slike epigenetiske modifikasjoner er avgjørende for at de rette genene skrues på i et befruktet egg som skal dele seg til mange milliarder celler under embryoutviklingen. Dette er også bakgrunnen for at celler så ulike som hjerneceller og muskelceller kan ha de samme genene; epigenetiske modifikasjoner skrur på hjernespesifikke gener i hjernen og muskelspesifikke gener i muskler.
 
- Hvordan vil forskningen komme pasientene til nytte?

- Celler i et lite embryo har mye felles med en kreftcelle, blant annet evnen til å dele seg raskt til mange milliarder celler og hemmere for epigenetiske modifikasjoner er allerede i klinisk bruk for behandling av kreft. Vi arbeider spesifikt med hemmere for hjernesvulster (glioblastom) og studerer også blærekreft for epigenetiske endringer. I tillegg har vi et nært samarbeid med Reproduksjonsmedisinsk avdeling ved OUS for å forstå epigenetiske faktorer som påvirker kvaliteten til egg og preimplantasjonsembryo.
 
Les mer om Arne Klunglands forskning og forskningsgruppe:
https://www.ous-research.no/klungland/ (OUS), og  
http://www.med.uio.no/imb/personer/vit/aklungla/index.html (UiO)


Vinnere av Early Career Awards

kristina h haugaa.jpg

Kristina H. Haugaa

Kristina H. Haugaa er fagenhetsleder ved Kardiologisk avdeling, Hjerte-, lunge- og karklinikken, og førsteamanuensis ved Institutt for klinisk medisin, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo.

Komiteens begrunnelse:
Kristina H. Haugaa defended her PhD thesis in 2010, followed by 2 years of post doctoral training, one at the Mayo Clinic and the other at the University of Pittsburgh. She has published more than 120 peer-reviewed scientific articles and has supervised 3 PhD students, who have completed their PhD’s. One of them received a prestigious award (His Majesty the King’s gold medal) for best medical PhD in 2017. She is currently leading a very active research group and she has established a broad international collaborative network. She is active and dynamic and serves as a fine role model. She is a good leader. She will hopefully retain her scientific activities and lead her research group for future developments.

- Hva betyr denne utmerkelsen for deg?
- Det er en stor og veldig hyggelig anerkjennelse av det arbeidet som forskningsgruppen har lagt ned og som jeg er veldig takknemlig for. Prisen inspirerer til videre arbeid og vi har mange planer som vi ønsker å realisere. Å se at vår forskning verdsettes er fantastisk hyggelig.

- Hva går din nåværende forskning ut på?
- Vi undersøker unge personer med genetiske hjertesykdommer som har risiko for plutselig hjertedød. Disse sykdommene forverres ofte av fysisk trening. Vi vil finne bedre metoder og risikomarkører som hjelper oss at identifisere dem med høyest risiko for plutselig død. Videre undersøker vi hvor mye trening som er tolerabel for disse pasientene uten å forverre sykdom.

- Hvordan vil forskningen komme pasientene til nytte?
- Vår forskning skal redusere antallet dødsfall hos unge med genetisk hjertesykdom. De nye metodene som avdekker tidlig sykdom brukes for å velge ut dem som skal ha livreddende behandling med implanterbar hjertestarter. Fysisk aktivitet er viktig for generell helse og vår forskning vil bidra til å gi disse pasientene råd om sikker treningsmengde og treningsmåte.

Les mer om Kristina Haugaas forskning og forskningsgruppe:
https://www.ous-research.no/home/edvardsen/Group%20members/7540 (OUS) og http://www.med.uio.no/klinmed/personer/vit/krihauga/index.html (UiO)
 

lars tjelta westlye.jpg

Lars Tjelta Westlye

Lars Tjelta Westlye er seniorforsker ved Norsk senter for forskning på mentale lidelser, Klinikk psykisk helse og avhengighet. Han er også førsteamanuensis ved Psykologisk institutt, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo.

Komiteens begrunnelse:
Lars Tjelta Westlye defended his PhD thesis in 2011 at the department of Psychology, UiO. He has spent time abroad in 2010-11 at the University of Oxford, UK, and in 2011 as a visiting researcher at the University of California, San Diego. He has been most productive and published more than 150 original scientific articles positioned in high profile journals. His research is highly innovative, recently illustrated by discoveries of brain imaging markers of mental illness. For three years in a row, Lars Tjelta Westlye has been awarded with the Oslo University Hospital’s Excellent publication award. He is certainly a dynamic and creative researcher who has created a stimulating research environment and strong international network.

- Hva betyr denne utmerkelsen for deg?
- Dette er en usedvanlig hyggelig og motiverende anerkjennelse av arbeidet som gjøres i min forskningsgruppe og ved NORMENT generelt. Min forskningshverdag er i stor grad preget av et aktivt og stimulerende samarbeid mellom en rekke unge og talentfulle forskere med ulik fagbakgrunn og spisskompetanse, og det er en stor ære å kunne motta en pris på vegne av denne gruppen.

- Hva går din nåværende forskning ut på?
- De fleste psykiske lidelser debuterer i ungdomsårene, og min gruppe undersøker hvordan genetiske og miljømessige risikofaktorer påvirker hjernens struktur og funksjon i ulike livsfaser. Vi bruker avansert hjerneavbildning til å finne kjennetegn i hjernen til pasienter med alvorlige psykiske lidelser som schizofreni og bipolar lidelse, og undersøker hvilke genetiske og miljømessige faktorer som påvirker utviklingen av disse kjennetegnene, hvordan de henger sammen med kognitiv funksjon og kliniske symptomer, og hvordan de responderer på behandling.

- Hvordan vil forskningen komme pasientene til nytte?
- Økt kunnskap om hvordan hjernens helse kan forebygges og bedres har betydelig klinisk nytteverdi. Forskningen er foreløpig i en kartleggingsfase for å forstå grunnleggende mekanismer som på sikt vil kunne gi nye muligheter for tidlig oppdagelse av sykdom og utvikling av ny og persontilpasset behandling.

Les mer om Lars Tjelta Westlyes forskning:
http://www.sv.uio.no/psi/personer/vit/larstw/index.html (UiO)
https://www.helse-sorost.no/nyheter/arv-eller-miljo-diskusjonen-er-idiotisk (Månedens forsker i Helse Sør-Øst)