Kom på sykehuset som avtalt

Alle som har fått en avtale med sykehuset skal komme på sykehuset. Ved Barne- og ungdomsklinikken blir det avbestilt timer, dette bekymrer oss. Vi har innført omfattende tiltak på sykehusene for å ivareta sikkerheten til pasienter, foreldre og ansatte. Derfor skal du møte opp på sykehuset som avtalt.

Illustrasjonsfoto
Foto: Ram Gupta, Oslo universitetssykehus.

​Barn, kreftpasienter og øyeblikkelig hjelp er prioritert

Det er til tider veldig stille og rolig på Barne- og ungdomsklinikken på Oslo universitetssykehus. Det er ikke slik det skal være. Vi har kapasitet og skal behandle barna som før.

 

Foto av Rootwelt

Klinikkleder Terje Rootwelt, Barne- og ungdomsklinikken, OUS. Foto: UiO.

På spørsmål om hvordan pågangen av pasienter til Barne- og ungdomsklinikken har vært de to siste ukene svarer klinikkleder Terje Rooswelt slik:

Pågangen av pasienter er betydelig redusert i mange deler av klinikken, både for planlagte undersøkelser og noe overraskende også for øyeblikkelig hjelp.

Vi opplever at mange foreldre er engstelige for å få korona-smitte hvis de oppsøker helsevesenet. En del som bor langt unna er forståelig nok bekymret for lang reise.

Omfattende tiltak for å ivareta pasientsikkerheten

Rootwelt forteller videre at vi som alle andre i helsevesenet legger om alt fra telefon og videokonsultasjon der det er mulig.

- Men mye krever fortsatt oppmøte. Jeg vil da si tydelig til barn og foreldre at man kan føle seg trygge på sykehus også i disse dager. Vi har innført strenge tiltak på sykehusene for å ivareta sikkerheten til pasienter, foreldre og ansatte.

- Foreldre må ikke nøle med å søke helsehjelp til barn og unge av redsel for korona-smitte. All erfaring taler for at barn er betydelig mindre utsatt for alvorlig koronasykdom enn voksne.

- Vi er faktisk bekymret for andre sykdommer som forblir ubehandlet for lenge utgjør en større trussel for barn enn koronainfeksjon.

- Vi ønsker derfor å formidle tydelig at vi er tilgjengelige for undersøkelse og behandling av barn som trenger det, enten det er akutt sykdom, kronisk syke barn/ungdom eller barn som av andre grunner trenger vår hjelp. 

Bekymret for at færre slagpasienter tar kontakt

Overlegene Rajiv Advani og Guri Hagberg ved avdeling for hjerneslag på Oslo universitetssykehus, Ullevål, ble i går intervjuet av NRK.

- Det er en fallende kurve. Vi merker at vi har flere ledige sengeplasser. Det tar vi som et varsel om at noe er i gjære, sier overlege Guri Hagberg på seksjon for hjerneslag ved Ullevål sykehus til nrk.no.

- Her teller hvert minutt. Når en pasient får slag, dør 2 millioner hjerneceller i minuttet.
-  Det er noe som gjør at pasientene velger å bli hjemme. Om det skulle være frykt for smitte eller andre ting er vi ikke sikre på, sier Advani.
Overlegene sier de også har fått rapporter fra andre land som merker det samme. Blant annet Italia, forklarer Hagberg.

Du kan lese hele saken fra nrk.no her:

Vi har det samme tilbudet til akutt syke pasienter som før, men vi merker mindre pågang fra folk som trenger akutthjelp.
Det gjelder også pasienter som er utsatt for blant annet ulykker, skader og rusrelaterte hendelser.