HELSENORGE

Kontakt kommunen for tredje vaksinedose

Svekket immunforsvar? Få din tredje vaksinedose på vaksinasjonskontoret i din kommune

Kontakt kommunen

De med svekket immunforsvar må ta sin tredje koronavaksinedose nå. Kontakt vaksinasjonskontoret i din kommune dersom du er i «gruppe 1» eller «gruppe 2a» og ennå ikke har fått tredje dose.

Gruppe 1

  • Organtransplanterte, benmargstransplantasjon siste 2 årene, eller en pågående graft versus host- sykdom som krever immunsuppresjon
  • Alvorlig og moderat primær immunsvikt
  • Aktiv dialysebehandling og pasienter med kronisk nyresvikt stadium 5
  • Avansert eller ubehandlet hiv-infeksjon

Gruppe 2a

Pasienter som bruker immundempende medisiner som står på denne listen

Vent på vurdering fra spesialisthelsetjenesten

«Gruppe 2b» skal også få sin tredje vaksinedose, men må vente til spesialisthelsetjenesten har gjort en vurdering.

Gruppe 2b

  • Kreftpasienter med aktiv eller nylig gjennomgått immundempende behandling
  • Pasienter som av ansvarlig legespesialist anses å ha svært nedsatt immunforsvar og som ikke inngår i en av gruppene ovenfor

Disse pasienter må vente på brev fra spesialisthelsetjenesten, fordi det må gjøres en individuell vurdering for å få best effekt av vaksinen og unngå unødvendige bivirkninger. Når du har fått brev fra spesialisthelsetjenesten, kan du kontakte vaksinasjonskontoret i din kommune for å få din tredje dose.

Les mer i denne artikkelen fra Folkehelseinstituttet.