HELSENORGE

Kraftig reduksjon av elsparkesykkelskader som skjer på natten

Skadelegevakten behandlet 10 skadde etter ulykker nattestid med elsparkesykkel i april og mai. Tallet var åtte ganger høyere i fjor. Overlege Henrik Siverts sier det er som forventet, da utleie av elsparkesykler er stengt mellom klokken 23.00 og 05.00

Overlege ved Skadelegevakten, Henrik Siverts.

​​Kraftig reduksjon av skader om natten

I april og mai i 2021 var det 81 som skadet seg om natten (mellom klokken 23.00 og 06.00). I april og mai i 2022 var det 10 personer som skadet seg om natten. Dette er en reduksjon på hele 87% i skader på natt.
– Dette er som forventet da utleie er stengt fra klokken 23.00- 05.00, sier overlege ved Skadelegevakten, Henrik Siverts. 

Mer enn halvert 

I april var totalt antall skader redusert med 57% og i mai 62% sammenlignet med i fjor. 
Siverts tror det er flere årsaker til redusert skadeantall. 
– Viktigst er stengt for utleie på nattestid og redusert antall sykler til utleie. Bevisstgjøring av brukerne, ved blant annet hjelp av pressens fokus på skadeomfang og alvor, har med stor sannsynlighet også hatt skadereduserende effekt, sier Siverts. Utvikling 2019-20222 grafisk fremstilling

Flest menn

Kjønnsfordeling i april og mai: 66% menn og 34% kvinner
Alder: gjennomsnitt 34 år for både kvinner og menn. 
Åtte av de skadede i april og mai var yngre enn 16 år 

I de tre første månedene i 2022 var det omtrent like mange som skadet seg som i de tre første måneder i 2021 men antall skader i vintermånedene er lavt på grunn av lite bruk av syklene. 
 
Tabell antall skader 2019-2022