Krevende bemanningssituasjon: 14 smittede ansatte og 1081 i karantene

Per søndag 15. mars er 1081 ansatte ved Oslo universitetssykehus i karantene på grunn av enten nærkontakt med en koronasmittet eller reise i utlandet. 14 ansatte er så langt bekreftet koronasmittet. - Det store antallet ansatte som er smittet eller i karantene utgjør en stor utfordring for driften av sykehuset og vår evne til å yte forsvarlig helsehjelp, sier administrerende direktør Bjørn Atle Bjørnbeth.

Administrerende direktør Bjørn Atle Bjørnbeth

​I løpet av den siste uken har flere ansatte ved ulike enheter i OUS testet positivt for koronasmitte. Det er nå totalt 14 ansatte som er smittet. Noen av disse har ikke vært på jobb mens de har vært syke. Ansatte som har hatt nærkontakt med de smittede er informert og satt i karantene. Pasienter som har vært i nærkontakt med de smittede er orientert og følges opp. Smittevask av berørte områder blir gjennomført.

- Det store antallet ansatte i karantene utgjør en stor utfordring for driften av sykehuset og vår evne til å yte forsvarlig helsehjelp. Vi må regne med at antallet ansatte som er smittet eller i karantene vil stige, sier Bjørnbeth. Oslo universitetssykehus har totalt om lag 23.000 ansatte.

- I tillegg forsvinner nå muligheten til å leie inn vikarer fra andre land. Dette gjør at vi må løse utfordringene internt og omdisponere personell til andre oppgaver. I enkelte tilfeller vil det bli nødvendig å fravike karantenereglene og be ansatte som er satt i karantene, men som ikke har symptomer, om å komme på jobb likevel. Hensynet til å yte forsvarlig helsehjelp og sikre liv og helse må gå foran karantenereglene. Alternativet er å ikke kunne yte pasientene den helsehjelpen de trenger, sier Bjørnbeth.

- Vi har mulighet til å gjøre unntak fra karanteneplikten, og må i hvert enkelt tilfelle vurdere hvordan vi best skal klare å opprettholde et forsvarlig helsetilbud og ha tilstrekkelig personell på jobb. Dette er vårt ansvar, avslutter Bjørnbeth.