HELSENORGE

Kriseledelse satt. Viktige funksjoner i DIPS er ute av drift.

Datasystemene fungerer igjen som normalt. Mandag starter vi derfor normal drift ved Oslo universitetssykehus. Vi har fortsatt grønn beredskap, da hendelsen medfører en stor ryddejobb for å få oppdatert databasene med data.

Publisert 16.01 19.40 Sykehusets kriseledelse hadde møte 16. januar klokken 19.00. Direktør Bjørn Atle Bjørnbeth roste alle involverte og takket for innsatsen i helgen. Datasystemene fungerer som normalt. Det er fortsatt behov for ekstra personell for å komme ajour med all data.
– Hendelsen har ikke fått noen betydelige konsekvenser for pasientbehandling.
Primærhelsetjenesten må være forberedt på at epikriser og meldinger til pleie- og omsorgstenesten blir forsinket de nærmeste dagene. Vi vil bruke noen dager på å sikre at all informasjon er korrekt slik at oppfølging av pasientene går som normalt, sier medisinsk direktør Hilde Myhren.

Publisert 16.01 klokken 10.45: Sykehusets kriseledelse hadde et møte 16. januar 09.30
Det jobbes fortsatt med å utbedre de tekniske problemene. Sykehuset benytter fortsatt nødrutiner som innebærer manuelle prosedyrer. Sykehuset ivaretar pasientbehandling. Vi har fortsatt ekstra bemanning og bemanner opp ytterligere søndag.
– Vi håper fortsatt at dette løses i løpet av dagen og at sykehuset kan ha normal drift fra mandag. Dersom dette ikke løses i løpet av dagen, vil det påvirke driften fra mandag, sier medisinsk direktør Hilde Myhren.
Sykehusets kriseledelse har nytt møte søndag 16. januar klokken 19.00-20.00

Publisert klokken 15.01 22.55: Kriseledelsen hadde møte klokken 22.00. Forsøk på å rette feil lørdag 15. januar har ikke lykkes. Det jobbes fortsatt med å finne en løsning. Kriseledelsen har nytt møte søndag 09.30-10.30. Oppdatert informasjon kommer etter møtet.

Publisert klokken 15.01 17.15: Kriseledelsen hadde møte 15. januar klokken 16.00. Kriseledelsen besluttet fortsatt ekstra bemanning fram til DIPS er i normal drift og oppdatert- det vil si mest sannsynlig frem til mandag.
– Det ser ut til at de tekniske problemene kan bli løst i løpet av et par timer. Selv om det da vil fungere for nye meldinger, vil vi ha et etterslep av meldinger fra torsdag kveld. Målet er å være ajour innen mandag morgen og at DIPS fungerer som normalt, slik at vi fra mandag kan gjennomføre planlagt aktivitet, sier medisinsk direktør Hilde Myhren.

Publisert klokken 15.01 klokken 13.16: Sykehuset følger etablerte nødrutiner som innebærer utstrakt manuell håndtering. Kriseledelsen er etablert. Hendelsens beredskapsnivå er grønn
– Hele sykehuset må nå jobbe manuelt. Alt går saktere. Spesielt akuttmottaket opplever situasjonen som særlig utfordrende. Per nå er vurderingen at situasjonen ikke går utover liv og helse. Sykehuset har oppbemmannet flere steder. Vi kan sette inn ytterligere flere ressurser ved behov. Neste steg vil være å be om avlasting fra andre sykehus, hvis det er behov for det, sier medisinsk direktør Hilde Myhren.

Sykehusets kriseledelse har møte lørdag 15. januar klokken 16.00-17.00 og sykehuset vil komme med oppdatert informasjon etter det møtet.