HELSENORGE
Artificial intelligence for dementia prevention (AI-Mind)

Kunstig intelligens for å oppdage demens

Ved hjelp av kunstig intelligens skal vi i fremtiden kun bruke en uke på å finne ut om en pasient er i ferd med å utvikle demens. I dag bruker vi mange år på en slik utredning.

Foto av Ira
Ira Haraldsen koordinerer det europeiske prosjektet

Over 100 000 mennesker har demens i Norge. Det er rundt 50 millioner i hele verden og tallet vil dobles i løpet av 20 år. Ira Haraldsen ved Oslo universitetssykehus leder nå an i et internasjonalt forskningsprosjekt som ved hjelp av kunstig intelligens skal utvikle metoder for å finne hvem som står i fare for å utvikle demens. Med 14 millioner euro skal AI-Mind prosjektet med sine partnere fra åtte land bidra til en bedre hverdag for de millioner som rammes av demens.

Økt kontroll og frihet for pasienten

 - Dette er veldig gode nyheter for hele den globale befolkning. Håpet er at om vi om noen år, med høy nøyaktighet kan fortelle folk om de er utsatt for økt risiko for å utvikle demens. Vi vet i dag at hele 50 prosent av de med milde kognitive symptomer utvikler senere demens. Av disse skyldes halvparten syv risikofaktorer: diabetes, høy blodtrykk, overvekt, depresjon, manglende fysisk aktivitet, røyking og lavt utdanningsnivå. Alle disse faktorer kan modifiseres hvis de identifiseres tidlig nok. Med AI-Minds tidlig screening setter vi leger og pasienter i stand til å identifisere risiko for demens tidligere. Dermed kan pasienten endre livsstil og legen kan starte intervensjoner. Målet er å øke antall friske år, sier Haraldsen.

Kunnskap er makt

 Det er ikke bare den som er diagnostisert som blir berørt, men også deres familie, venner og samfunnet.

 - Kunnskap er makt. Ved å gi tidlig informasjon om pasientens individuelle risiko for demens, vil hver enkelt pasient med sine pårørende få sjansen til å ta mer kontroll over livene sine, lage en plan for hvordan man skal mestre det, og hvordan man kan selv bidra til lindring, sier Haraldsen.

To digitale verktøy

 Prosjektet AI-Mind, skal utvikle to nye kunstige intelligensbaserte digitale verktøy, AI-Mind Connector og AI-Mind Predictor. Connector skal identifisere dysfunksjonelle hjernenettverk. Predictor skal vurdere demensrisiko ved hjelp av data fra Connector, avanserte kognitive tester og genetiske biomarkører.

 - Disse to verktøyene vil kombineres i en diagnoseplattform som gir oss svar på hvem som er risikoutsatt. I dag er det veldig mye vi ikke forstår om demens. Med AI-Mind Connector og AI-Mind Predictor kan vi raskt komme i gang med store populasjonsbaserte screeninger. Det vil være bra for forfolkehelsen med tanke på forebygging og eventuell behandling, avslutter Haraldsen.

Les flere saker om fremtidens pasientbehandling på Helse Sør-Øst RHF’s temaside