HELSENORGE

Kvinner som lekker fortjener forskning

Er du en av mange kvinner som kvier seg for å oppsøke lege med ufrivillig vannlating eller underlivsfremfall? Da kan du gå glipp av tiltak som forbedrer livskvaliteten. Ved Oslo universitetssykehus (OUS) forsker vi på dette.

Illustrasjonsbilde av en kvinne som må tisse.
Illustrasjonsbilde: Shutterstock

Av: Rune Svenningsen, Overlege, PhD, medisinskfaglig ansvarlig for urogynekologi ved gynekologisk avdeling, Kvinneklinikken, Oslo universitetssykehus
og Annetine Staff, Professor I, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo og Overlege, dr. med., Forskningsleder, Kvinneklinikken, Oslo universitetssykehus

En norsk studie har vist at omtrent 25 % av norske kvinner er plaget med ufrivillig urinlekkasje (urininkontinens). Type og alvorlighetsgrad av urinlekkasjen varierer. Eldre kvinner har oftere mer sammensatt lekkasjeproblem enn yngre, samt at de ofte lekker større volum og hyppigere.

Hvem lekker og hvordan?

Det finnes mange forskjellige urinlekkasjetyper. I de fleste land er det to hovedformer som er vanligst.

Unge kvinner har oftest urinlekkasje som forårsakes av økt buktrykk, kalt stresslekkasje. Denne lekkasjetypen har ikke noe med psykisk stress å gjøre. Urinlekkasjen skjer fordi urinrøret er blitt altfor bevegelig under fysisk anstrengelse. Dette henger ofte sammen med gjennomgått svangerskap og fødsel.

Eldre kvinner plages ofte med det vi kaller tranglekkasje. Det betyr at blæren deres trekker seg sammen (de kjenner samtidig en trang) og dermed lekker de ofte store mengder urin før de når frem til toalettet.

Hva er vanlige behandling for urinlekkasje?

Behandlingstilbudet avhenger av årsaken til lekkasjen. For eksempel anbefaler vi at overvektige kvinner reduserer vekten og at røykere slutter å røyke.

Kvinner med tranglekkasje kan få medikamenter som bidrar til at blæren slapper bedre av. I tillegg kan noen ha glede av det vi kaller blæretrening. Med blæretrening lærer kvinnene seg å ikke gå på toalettet så ofte. Slik kan de øke blærekapasiteten.

Noen kvinner, som ikke opplever hjelp av tabletter, får tilbud om behandlingsformer som kan ha flere bivirkninger, slik som injeksjoner i blæren av muskellammende medikament (Botox).

Alle kvinner med stresslekkasje anbefales systematisk bekkenbunnstrening. Mange har glede av opplæring hos fysioterapeut. Den norske professoren og fysioterapeuten Kari Bø har utviklet en treningsvideo som du kan teste selv

Kvinner med plagsom stresslekkasje og som ikke blir bedre ved bekkenbunnstrening får tilbud om tensjonsfri vaginaltape, kalt TVT - forutsatt at de egner seg for denne kirurgien. Dette er et lite kirurgisk inngrep, hvor et syntetisk bånd legges under urinrøret. De fleste som blir operert blir kurert eller vesentlig bedre, og inngrepet har få alvorlige bivirkninger.

Les hele blogginnlegget på Forskningssykehuset, forskning.no