HELSENORGE

Leder internasjonalt kreftsamarbeid

Denne uken samles noen av verdens fremste spesialister på tarmkreft i Oxford for å presentere sin nyeste forskning. Arrangøren er CRC Network som ledes fra Institutt for kreftgenetikk og informatikk OUS

​Forekomsten av tarmkreft er nesten tredoblet i Norge i løpet av de siste 50 årene. Sykdommen er vanligst i industrialiserte land, og det er klare holdepunkter for at kosthold og livsstil er risikofaktorer. Tarmkreft utgjør nærmere 10 prosent av alle krefttilfeller i verden og ligger på tredjeplass over de vanligste kreftformene, bak bryst- og prostatakreft.

CRC-nettverkets oppgaver er å jobbe for bedre diagnostisering og behandling av tarmkreft med vekt på å øke innsikten i genetiske mekanismer. Nettverket utveksler også forskning, patenterte materialer og ekspertise over grenser for å forbedre metode og mål.

Genetikk og behandling

Møtet foregår i Queen's College historiske omgivelser og markerer samtidig innvielsen av Universitetet i Oxfords nyetablerte Centre for Cancer Gene Research. Dette er tredje gang det åpne arrangementet avholdes. Årets tema er genom stabilitet og instabilitet i kreft, et felt hvor man blant annet forsker på hvorfor noen genetiske mutasjoner fører til kreft mens andre ikke gjør det, og hva denne kunnskapen betyr for utvikling av behandling.

Risikofaktorer

Livsstil, høy alder, enkelte sykdommer og genetiske forhold er risikofaktorer for tarmkreft. Diagnostisering av tarmkreft gjøres ved at det tas prøver av tarmen. Screening er anbefalt for aldersgruppen mellom 50 og 75 år og har vist seg å være et effektivt tiltak for å forhindre og redusere dødsfall som følge av tarmkreft.

Muligheter for behandling

Behandling kan være operasjon, stråling, cellegift og immunterapi. Kreft som er begrenset til innsiden av tarmveggen er som regel mulig å kurere. Hvis kreften har spredt seg utenfor tarmen er prognosene dårligere.

Det er Radiumhospitalets forskningsstiftelse og Jeanette og Søren Bothners stiftelse som har bidratt med midler til etablering av CRC-nettverket for å stimulere de beste forskerne til å utveksle kunnskap og informasjon.