Helsenorge

Legesjekk før innleggelse

Nå er det etablert flere mottakssteder for pasienter som må avklares for koronasmitte før de kommer inn i sykehuset. Utenfor Radiumhospitalet, Rikshospitalet samt utenfor Akuttmottaket og Medisinsk bygg (bygg 3) på Ullevål har vi nå laget områder der vi kan ta imot pasientene på vei inn i sykehuset.

Foto av mottaksområdene
Mottaksområdene utenfor Radiumhospitalet, Rikshospitalet og bygg 3 på Ullevål sykehus

Pasienter som til vanlig møter til innleggelse direkte på sengepost kommer vanligvis med ambulanse eller helseekspress fra annet sykehus, men noen kommer med drosje eller egen bil fra hjem. Dette er vanligvis hastepasienter, som trenger undersøkelse og behandling i løpet av få dager.

Vi har nå opprettet områder utenfor sykehusbyggene hvor vi møter disse pasientene for å sikre at vi ikke får pasienter med mulig covid-19 eller som har fått påvist covid-19 inn i sykehuset uten at nødvendige smitteverntiltak er gjennomført.

Lege møter pasientene 

Alle pasienter som kommer til disse mottakene, stilles følgende spørsmål fra legen:

  1. Har du luftveissymptomer?
  2. Har du vært i utlandet siste 14 dager?
  3. Har du vært i kontakt med Covid-19 positiv?
  4. Er du i hjemmekarantene/isolasjon?

Forskjellige løsninger hvert sted

Lokalene er litt ulike på de tre sykehusene, på Radiumhospitalet der de har mange dårlige kreftpasienter har de sørget for å ha brakker med varme og toaletter.

 

Foto av brakka på Radiumhospitalet

På Radiumhospitalet er det rigget opp en brakke

 

På Rikshospitalet har de satt opp et hvitt telt der pasientene undersøkes og et blått telt der pasientene kan vente (med god avstand mellom seg).

 

Foto av teltet på Rikshospitalet

Hvitt telt er satt opp på Rikshospitalet

På Ullevål har vi laget avgrensede områder med tak.

 

 

Foto av mottaksteltet

Et telttak er rigget opp utenfor Medisinsk bygg på Ullevål

Alt er gjort for at alle skal være trygge for at koronasmitte ikke spres på sykehuset. Rutinene er litt ulike for kreftpasientene og for andre pasienter, men prinsippene er de sammen.

Områdene kan brukes av flere avdelinger som har virksomhet i de respektive byggene.

 Se de prosedyrene sykehuspersonalet bruker:

Akuttmottaket tidlig etablert med forhåndskontroller

Utenfor Akuttmottaket på Ullevål har det blitt gjort forhåndskontroll i mer enn tre uker allerede. Dette er en stor prosess hvor det gjøres smittevurdering av ALLE pasienter som skal inn i sykehuset (hjertestans og traumer på lik linje med pneumonier og fall hos eldre). Det omfatter all øyeblikkelig hjelp ved Ullevål. Kontrollen gjøres av medisinsk lege, i friluft.