HELSENORGE

Livsviktig behandling tilgjengelig på Rikshospitalet

Benmargstransplanterte pasienter har fått tilbud om livsviktig behandling på Rikshospitalet.

Bilde som forklarer ECP-behandling
Bildet forklarer kort hvordan ECP-behandling foregår.

​Det er benmargstransplanterte pasienter med transplantat mot verts sykdom (GVHD) som nå kan få en såkalt ekstrakorporal fotoferese (ECP)-behandling.

ECP-behandlingen innebærer å isolere hvite blodceller fra pasientens blod som tilsettes et stoff som gjør dem følsomme for lys. Dette gjør at immunsystemet fra giver blir mer tolerant for pasienten, noe som kan resultere mindre GvHD-komplikasjoner. De behandlede hvite blodcellene blir dermed gitt tilbake til pasienten, som resulterer i bedring i pasientens GVHD tilstand.

En ECP-maskin
En ECP-behandling tar mellom halvannen til tre timer og må vanligvis gjentas hver andre til fjerde uke i seks til tolv måneder, antall sekvenser med ECP avhengig av pasientens behov. Pasienten kan sitte i stol når behandlingen pågår og kobles opp til maskinen via en intravenøs kobling.  Pasientene kan reise hjem etter behandling.

Kortere ventetid

Frem til mai 2016 måtte pasientgruppen reise til St. Olavs Hospital i Trondheim dersom det var indikasjon for ekstrakorporal fotoferese (ECP). Den 3. mai 2016 ble det åpnet for ECP-behandling på avdeling for blodsykdommer på Rikshospitalet. Avdelingen har gått til innkjøp av to ECP maskiner.  Reisen involverte gjerne overnatting, og ble planlagt i en periode da pasientens immunsystem ikke var velfungerende. Lange ventelister gjorde sannsynligvis behandlingstiden lenger enn nødvendig.

387 ECP-behandlinger har så langt blitt utført på avdeling for blodsykdommer. Blant dem er to barn. Det er første gang i Norge at det har blitt gitt ECP-behandling til barn. Ventelisten blir stadig lenger og pågangen likeså.

Ønsker du mer informasjon om ECP-behandling, ta kontakt med fagutviklingssykepleier Emilie Bergene på emberg@ous-hf.no.