Lovende resultater om Remdesivir, men vi trenger ytterligere data

Amerikanske National Institute of Health (NIH) har i en ny foreløpig ikke-publisert studie påvist lovende resultater for legemiddelet Remdesivir, som behandling mot koronaviruset. – Det er interessant at vi får positive resultater, men det er for tidlig å konkludere, sier professor ved Oslo universitetssykehus Pål Aukrust og administrerende direktør i Forskningsrådet John-Arne Røttingen.

”For Clinical Trial Use Only” - Remdesivir
”For Clinical Trial Use Only” - Remdesivir som pulver i hetteglass. Denne medisinen skal brukes på intensivpasienter innlagt ved OUS Rikshospitalet og som inngår i WHO-studien. Foto: Anders Bayer
29. april presenterte Dr. Anthony Fauci, leder av NIHs Institutt for allergi og infeksjonssykdommer, på en pressekonferanse sammen med USAs president Donald Trump, foreløpige resultater fra en studie som viser at pasienter som blir behandlet med legemiddelet Remdesivir blir raskere friske av Covid-19-sykdom.

Administrerende direktør i Forskningsrådet John-Arne Røttingen, som leder den globale WHO Solidarity-studien, og professor ved Oslo universitetssykehus Pål Aukrust, som leder den norske delen av studien, synes det er positivt at vi får lovende resultater, men understreker at det er for tidlig å konkludere med at vi nå har en behandling som virker mot koronaviruset.

- Resultatene som nå er lagt frem er gledelige, men vi må ikke glede oss for tidlig. Nå er det er viktig at vi forsetter arbeidet med å samle inn data og informasjon i minst like stor hastighet som tidligere, sier administrerende direktør i Forskningsrådet John-Arne Røttingen. – Det testes nå ut en rekke medisiner i studier i hele verden. Samme dag som disse resultatene kom, viste en annen og mindre studie ingen effekt av Remdesivir. For å få sikker kunnskap må vi gjøre nok - eller store nok - studier, og det er bare slik vi kan si om medisin faktisk fungerer mot koronaviruset og om den eventuelt kan ha uventede bivirkninger, sier Røttingen.

Også professor Pål Aukrust synes det er positivt med resultatene fra den amerikanske studien, men fremhever at det er for tidlig å si at vi nå har funnet en behandling:

-    Remdesivir er ett av legemidlene som vi nå tester mot koronaviruset på norske sykehus. For oss er det viktig å presisere at det ikke er slik at vi nå har funnet behandlingen mot koronaviruset. Vi ser noen spennende funn, men vi må fortsette å samle inn data, både på denne medisinen og de andre behandlingene vi undersøker, før vi kan konkludere med hvilken behandling som faktisk fungerer, sier Aukrust.

Professor Paal Aukrust - Foto Anders Bayer - 1 - IMG_3453 350 px.jpg

Professor Pål Aukrust (Foto: Anders Bayer)

Foreløpige offentliggjorte resultater i den amerikanske studien indikerer at pasienter som fikk Remdesivir hadde 31% raskere restitusjontid enn de som fikk placebo. Median tid til restitusjon var 11 dager for pasienter som ble behandlet med Remdesivir sammenlignet med 15 dager for de som fikk placebo. Resultatene antydet også en mulig overlevelsesgevinst, med en dødelighetsgrad på 8,0% for gruppen som mottok Remdesivir mot 11,6% for placebogruppen. Men dette er ikke statistisk signifikant og dermed et foreløpig usikkert funn.

Bakgrunn
Røttingen og Aukrust har begge roller i WHOs korona-behandlingsstudie "Solidarity Trial", hvor blant annet Remdesivir blir testet ut på norske pasienter. John-Arne Røttingen leder den globale koordineringen av studien, mens Pål Aukrust leder den norske delen av studien, der sykehus over hele Norge medvirker for å sikre bredde og god inkludering.