HELSENORGE
Livpoan til barn

Lystgassentusiastene på OUS

Etter at Barnemedisinsk poliklinikk og dagenhet, RH, ble tildelt Innovasjonsprisen for Livopanbehandling (lystgass) i 2019, har lysten til å bruke dette på flere steder i sykehuset øket.

Anja Smeland Hetland og Aase Mette Braathen
Anja Hetland Smeland og Aase Mette Bråthen viser hvordan Rasmus, maskotten til barneavdelingene, får Livopan.

​- Vi fikk veldig mye oppmerksomhet etter prisen, og nå er flere barneavdelinger på tvers av klinikkene i ferd med å starte med å bruke lystgass når barn må gjennom prosedyrer, sier seksjonsleder og barnesykepleier Aase Mette Bråthen.

Kirurgisk avdeling for barn (KAB) har startet systematisk sertifisering av sykepleiere, og sammen med Barnemedisin arrangert en instruktørdag for at hver seksjon skal ha egne livopaninstruktører.  Lystgass til barn er en metode som er enkel å administrere for sykepleier. Legen ordinerer og sykepleier administrerer.

- Det har blitt laget en fagprosedyre om administrering av Livopan til barn ved prosedyrer, sier Anja Hetland Smeland, fag og forskningssykepleier på KAB, og etter at denne var på plass var de mye enklere å rekruttere sykepleiere.

Gevinsten er stor. Barna slipper å bli holdt, noe som ofte oppleves svært traumatisk for barna. De opplever det positivt å få lystgass. «Er vi ferdige alt», «det var som å være i en drøm», «kan jeg få det en gang til?» er noen av utsagnene til barna som har fått lystgass.
Nå skal Kirurgisk avdeling for barn og Barnemedisin også lage en informasjonsfilm til barna og «Den kirurgiske barnepodden» har laget to episoder som handler om lystgass.

Episode 19 Lystgass (livopan) ved smertefulle prosedyrer - generelle prinsipper

Episode 20. Lystgass (livopan) ved smertefulle prosedyrer – tips til implementering

Deler sin kunnskap og erfaring

I juli 2013 tok Barne- og ungdomsklinikken ved Sykehuset Østfold i bruk lystgass som alternativ sedasjon til barn og ungdom ved prosedyrer etter at sykehuset i Hammerfest hadde startet opp med dette. Det ble brukt en blanding av 50 % oksygen og 50 % lystgass (Livopan). Inhalasjonen ble gitt gjennom en demandventil, som gir lystgass ved inspirasjon. Ekspirasjonsluften ble sugd ut gjennom ventilasjonsanlegget.

foto av Cathrine

Barnesykepleier Cathrine Iversen

De opplevde det så positivt at deres lyst smittet over på andre. Nå reiser barnesykepleier Cathrine Iversen rundt og deler av sin kunnskap, og snart blir det en nasjonal fagprosedyre.

Se Tidsskriftet om lystgass hos barn


Også legevakten ønsker nå å bruke lystgass, det er så mye som den kan brukes til: blodprøver, spinalpunksjoner, fjerning av pinner, venfloninnleggelse, innsetting av kateter, sondenedsetting, fjerning av sting osv. Du kan også spare barna for narkose ved å gi dem lystgass. Gassen forsvinner ut av kroppen i løpet av få minutter. Det er trygt ved kortvarig bruk og det gir så å si ingen bivirkninger.  Lystgassen mikses med oksygen 50/50 og kan ikke overdoseres.

Installering av gassen

Bruk av Livopan krever at man har et gassutløp koblet til et aktivt gassavsug i rommet, slik at det ikke kommer gass ut i omgivelsene. For å få installert dette må Teknisk avdeling kontaktes og vurdere mulighetene på det enkelte rom.  Selve livopangassen leveres i gasskolber fra Linde (tidligere AGA)  og bestilles via e-handel på vanlig måte. 

Les om Innovasjonsprisen

Les om administrering av Livopan i eHåndbok

Les på FHI sine nettsider om Livopan

Se flere nettsaker om fremtidens pasientbehandling på Helse Sør-Øst RHF’s temaside