HELSENORGE

Medisin reduserer størrelsen på hjerteinfarkt

Størrelsen på hjerteinfarktet er den viktigste faktoren for hvordan det går med pasientene i etterkant. Ny forskning viser at størrelsen kan reduseres ved bruk av betennelsesdempende medisiner.

Professor Lars Gullestad og kolleger har vist at det betennelsesdempende medikamentet Tocilizumab kan redusere størrelsen på et hjerteinfarkt. Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Hjerteinfarkt rammer ca. 13.000 personer i Norge hvert år. Når blod- og oksygentilførselen til deler av hjertet plutselig stopper opp, opplever du et hjerteinfarkt. Sykdommen er svært alvorlig og fører til høy dødelighet. Hver tiende pasient dør innen den første måneden og én av fire vil få en hjerterelatert episode i løpet av det første året etter et hjerteinfarkt.

– Den viktigste faktoren for hvordan det går med pasientene i etterkant er størrelsen på hjerteinfarktet, forteller Lars Gullestad. Han er professor ved Kardiologisk avdeling ved Institutt for klinisk medisin ved UiO og overlege ved OUS.

Les hele saken på UiO sine hjemmesider her