HELSENORGE

Mistanke om sterkt narkotisk stoff i omløp

Gjennom de to siste døgn har det vært flere tilfeller av rusrelaterte hjertestans hos pasienter som bruker heroin.

Dette gjør at vi har mistanke om at det er sterk narkotisk stoff eller urent stoff i omløp. Prøvene er så langt ikke analysert, så vi kjenner ikke til hvilke stoff det kan være snakk om. 

De som er i rusmiljøet, og særlig de som bruker heroin, bør være ekstra forsiktig. 

Kontaktinfo:
Bakvakt Akuttmedisinsk avdeling, OUS. Aleksander Rygh Holten. Telefon 99 27 57 84
Avdelingsleder, Akuttmedisinsk avdeling, OUS. Dag Jacobsen Telefon 48 06 11 55