HELSENORGE

Nå får endelig pasientene melding om hvor de skal møte opp

Pasienter med time på Oslo universitetssykehus (OUS) får påminnelse på SMS noen dager før timen. Problemet har imidlertid vært at oppmøtested ikke har vært angitt i SMS-varselet. Det gjør vi noe med nå.

Foto: Shutterstock

​- Det er flott at vi nå gjennomfører dette. Det er jo egentlig en selvfølge; at når pasientene melder om feil og ønsker å vite hvor de skal møte opp, da skal vi lytte til pasientene våre og tilpasse oss. Når det i tillegg bidrar til bedre ressursutnyttelse og en nedgang i antall ikke møtt, da er det ingen grunn til å sitte på gjerdet å vente. Nå løser vi dette. Allerede nå melder enheter om mer fornøyde pasienter og bedre oppmøte, og det viser at tilpasset kommunikasjon til pasientene også er bedre for driften, sier en fornøyd kommunikasjonsdirektør Annelene Foss Svingen.

Brukerne vil ha det

-Dette er veldig velkomment, sier Tove Nakken, leder av brukerutvalget i OUS. Alle forstår at det ikke er tilfredsstillende å møte opp på Rikshospitalet når du egentlig skulle vært på SSE i Sandvika, eller når du er under utredning og får flere SMS-varsler om time på OUS samme dag og det ikke står hvor timen er. Dette har jeg som representant for brukerne tatt opp flere ganger, og endelig løser vi saken i fellesskap, understreker Nakken.

I 2013 kom Helse Sør-Øst med en anbefaling om avdelingsnøytrale varsler på SMS av hensyn til personvern. Basert på tilbakemeldinger og ønsker fra pasienter og brukerutvalg har OUS sammen med personvernombudet funnet en løsning som er god for pasientene. Også i barne- og ungdomspsykiatrien er tilbakemeldingene gode.

-Vi ønsker SMS-påminnelser som inneholder informasjon om oppmøtested. For en 16-åring som går til behandling ved BUP Oslo Syd på Mortensrud, hjelper det lite med påminnelse om å møte til time ved Oslo universitetssykehus. Brukerrådet i BUP er helt på linje med oss i dette, og har flere ganger problematisert at påminnelsene er så upresise, sier avdelingsleder Trude Fixdal, som også roser brukerutvalget. De skal ha ros for at de har fått fart i dette arbeidet gjennom sitt engasjement i styret. Brukerne ber oss endre oss, vi lytter til brukerne, vi endrer praksis, og nå er de fornøyde.

 «Alle» andre gjør det

Mye informasjon sendes og mottas via SMS og gjør hverdagen enklere: Nye passord, saldo i banken, avtaler m.m. Tove Nakken er tydelig på forventninger hos pasientene.
- Dette er en tjeneste som vi pasienter og brukere tar som en selvfølge at helsevesenet også benytter. "Alle" andre gjør det jo, sier Nakken.

Pasienter som ikke møter til time

Pasienter som ikke møter til timen sin utgjør både en kostnad for sykehuset og merarbeid for de ansatte. Med en påminnelse håper sykehuset at færre glemmer timen sin, og at pasientene finner enkelt frem i et stort sykehus. Så langt er omlag 100 ulike oppmøtesteder i sykehuset registrert i SMS-løsningen. De resterende vil inkluderes fortløpende.

SMS-påminnelse krever samtykke fra pasienten om at det skal sendes en SMS. Per i dag sendes det ut til om lag 50 prosent av alle avtalene i OUS.