Helsenorge

Nå starter vi med Automatisk tildeling av fødselsnummer - ATF

Fra 15. november 2018 automatiseres tildelingen av fødselsnummer på Oslo universitetssykehus, ATF. Hvorfor gjør vi dette og hva betyr det for deg som jobber med nyfødte barn på sykehus?

AUTOMATISK TILDELING: Fra 15. november i år starter den nye ordningen. Foto: OUS.

​I dag registreres fødselsnummeret manuelt i sykehusets journalsystem. Med innføring av løsningen vil denne prosessen automatiseres.

Hvorfor gjør vi dette?

Automatisk tildeling av fødselsnummer (ATF) er viktig for pasientsikkerheten. Løsningen sikrer en unik identifikasjon på det nyfødte barnet under hele oppholdet på sykehuset.

Barnets sykehistorie ivaretas helt fra fødsel, og helsepersonell kan sikkert og raskt gjenfinne pasientopplysninger og prøvesvar. En unik identifikasjon allerede fra fødsel er også viktig i situasjoner der barnet ikke kan støtte seg på mors identitet.

Bilde av Siri Gulsett Tjøstheim

UNDERVISER: Jordmor Siri Gulsett Tjøstheim ved Fødeavdelingen, Barsel Rikshospitalet, OUS, underviser sine kolleger i de nye rutinene. Foto: OUS.

Undervisningsjordmor Siri Gulsett Tjøstheim ved Fødeavdelingen, Barsel Rikshospitalet, sier at det er bra for pasientsikkerheten og oppfølgning av barnet at de får tildelt fødselsnummer tidlig.

- Det blir kontinuitet i barnets journal, noe som er svært viktig. Primærhelsetjenesten kan da lettere hente informasjon fra barnets journal.

Sekretær og jordmødre har ansvaret

Tjøstheim forklarer at det først er sekretær og jordmødre som har ansvar for å skrive ut de nye etikettene med fødselsnummer.

- Hvert team med barnepleier og jordmor har så ansvar for å merke barna med fødselsnummer samt å makulere gamle barkoder og hjelpenummer.

Siri Gulsett Tjøstheim forteller også at de tror utfordringer kommer som de må takle etter beste måte.

- Hvis et navnebånd faller av barnet under oppholdet, da har vi flere navnebånd vi må følge med på for å få satt de på igjen.

- Vi er også bekymret for at remerking vil ta dyrbar tid fra veiledning i foreldrerollen. Liggetiden er kort etter fødsel, og det er viktig at foreldre kan få den hjelp og veiledning de har behov for, understreker Tjøstheim.

Her kan du se informasjonsfilmen og lese alt om Automatisk tildeling av fødselsnummer (ATF)

Når barnet er registrert med et fødselsnummer kan helseforetaket lovmessig sende epikrisen elektronisk til primærhelsetjenesten. Dette gir sikker og rask kommunikasjon mellom sykehus, helsestasjon og fastlege. Løsningen bedrer også mulighetene for forskning.

Hva betyr dette for deg som jobber med nyfødte barn?

Løsningen sikrer at fødselsnummeret automatisk kommer inn i journalen til den nyfødte og derfra videre til andre kliniske systemer på sykehuset. Dermed bortfaller størsteparten av den manuelle registreringsjobben som gjøres i DIPS i dag.

Illustrasjon av merking av nyfødt

  • For deg som jobber direkte med nyfødte på en avdeling, innebærer løsningen først og fremst at du, ved hjelp av en rapport i DIPS, kontrollerer om den nyfødte har fått tildelt et fødselsnummer fra Skatteetaten.
    DIPS oppdateres med nye fødselsnummer to ganger per døgn, kl. 09:15 og 21:15. Når barnet har fått et fødselsnummer registrerer du dette i papirjournalen og tilleggsmerker barnet med et id-bånd med fødselsnummer. Id-båndet med hjelpenummer, som barnet allerede har fått, skal fortsatt beholdes.
  • For deg som jobber med å ta prøver og undersøkelser av nyfødte på flere ulike avdelinger, er det viktig å være klar over at rekvisisjoner og henvisninger både kan bestilles på barnets hjelpenummer og senere på det oppdaterte fødselsnummeret.
  • Barnet skal derfor være merket med både hjelpenummer og fødselsnummer.

Grunnen til tilleggsmerkingen er at identiteten til barnet må samsvare med identiteten i DIPS.

Hjelpenummeret kan tidligere ha vært brukt på rekvisisjoner til prøver og undersøkelser, selv om identiteten er oppdatert med fødselsnummer i DIPS.

Tilleggsmerkingen må utføres inntil Skatteetaten lanserer Modernisert folkeregister.