HELSENORGE

Når forutsigbarhet er en del av behandlingen

For mennesker med utviklingsforstyrrelser og kognitive funksjonsnedsettelser kan de enkleste daglige gjøremål ofte være en stor utfordring. Samtidig som de fleste ønsker å klare seg mest mulig på egen hånd, er mange avhengig av ekstern hjelp til de enkleste oppgavene.

E-plan visualiserer oppgavene på et nettbrett.

​For de ansatte i habiliteringstjenesten ved Oslo universitetssykehus er det å fremme forutsigbarhet og brukernes selvstendighet en viktig oppgave. Derfor har Morten Berger og Vidar Antonsen utviklet E-plan.

Detaljerte dagplaner fremmer forutsigbarhet

Avdeling for nevrohabilitering ved Oslo universitetssykehus (OUS) bistår bydelene i Oslo med spesialisert kompetanse overfor personer med utviklingsforstyrrelser og kognitive funksjonsnedsettelser. For denne målgruppen er detaljerte dagsplaner et viktig verktøy for å fremme forutsigbarhet, selvstendighet og muligheter til å påvirke omgivelsene.

Frem til nå har disse hovedsakelig bestått av analoge planer som veggtavler eller ulike permsystemer. Nå har Berger og Antonsen puttet de samme funksjonene inn i en applikasjon for nettbrett som visualiserer oppgaver og aktiviteter gjennom brukernes egendefinerte bilder og aktivitetsbeskrivelse.

Organiserer hverdagen

- E-plan gir langt flere muligheter enn tradisjonelle planer. Og mens andre digitale hjelpemidler ofte blir for kompliserte er det lagt stor vekt på at E-plan skal være enkel å betjene, sier Berger.

Planen er spesielt nyttig for å organisere hverdagen og bli mer selvstendig i eget hjem, men er også velegnet på tilrettelagte skoler eller arbeidsplasser, forteller han. Planen er både et planverktøy og et visuelt prosedyreverktøy. Løsningen består av ukeplaner, dagsplaner, og mulighet for sjekklister.

Den beskriver også hvordan man kan gjennomføre de forskjellige gjøremålene ledd for ledd i løpet av dagen. Et eksempel er en visuell oppskrift på hvordan lage en omelett som er satt opp som dagens lunsj. En enkel oppgave for de fleste av oss, men ikke nødvendigvis for brukergruppen ved Avdeling for nevrohabilitering.

Fokus på det enkle og intuitive

E-plan er ikke det første elektroniske hjelpemiddelet som er laget, men er betydelig enklere i bruk enn andre systemer, forteller de.

Funksjonalitet det ikke er behov for, visuelt støy, og låste systemer er noen av årsakene til at Avdeling for nevrohabilitering i liten grad har anbefalt teknologiske løsninger som habiliteringsverktøy. Dette var årsaken til at Berger og Antonsen bestemte seg for å utvikle en egen løsning basert på habiliteringsfaglige prinsipper.

Snart klar til bruk

Nylig fikk Berger og Antonsen innovasjonsmidler fra OUS til videreutvikling til fullverdig løsning med mange nye funksjoner. Løsningen blir ferdig senest til jul og klar for publisering

Prosjektet har vært et samarbeidsprosjekt mellom OUS og Høgskolen i Oslo og Akershus der studenter i anvendt datateknologi har utviklet prototyper til E-plan. Deretter bistår IT-selskapet Sopra Steria i utvikling og ferdigstilling.

Flere bruksområder

Selv om applikasjonen nå i første omgang er laget med tanke på mennesker med utviklingsforstyrrelser og kognitive funksjonsnedsettelser ser Berger og Antonsen flere mulige bruksområder.

- Vi har ideer til hvordan sykehuset kan gjøre bruk av dette, blant annet på barneavdelingen. E-plan kan bidra til å gjøre sykehusoppholdet tryggere og mer forutsigbart, sier Antonsen.

E-plan kan også brukes til å formidle informasjon, eller som visuell støtte i kommunikasjon til fremmedspråklige pasienter når tolken ikke er tilstede. Den kan også mates med visuelle prosedyrer av for eksempel sårstell eller fysiske øvelser for å sikre gjennomføring av egenbehandling før og etter sykehusopphold, avslutter de.