HELSENORGE

Nærmer seg å bli et Comprehensive Cancer Centre (CCC)

Den 22. og 23. september tok Oslo universitetssykehus nok et skritt på veien mot å få internasjonal status som et Comprehensive Cancer Centre (CCC).

Ekspertgruppen sammen med Sigbjørn Smeland og Bjørn Erikstein.
Ekspertgruppen sammen med Sigbjørn Smeland og Bjørn Erikstein. Foto: Per M. Didriksen, Oslo universitetssykehus.

​Torsdag og fredag i forrige uke ble OUS kikket i kortene av en internasjonal ekspertgruppe utpekt av Organisation of European Cancer Institutes (OECI). De fem ekspertene som kom hit for å gjøre en fagfellevurdering (peer-review) av vår kreftvirksomhet, intervjuet rundt 30 grupper fra en rekke ulike funksjoner og nivåer i sykehuset. Rundt 150 personer var involvert fra vår side i løpet av de to dagene ekspertgruppen var her. Dette var en viktig milepæl i vurderingen av vår søknad om å bli godkjent som et Comprehensive Cancer Centre (CCC).

Ekspertgruppen avsluttet besøket med å presentere noen foreløpige funn. Deres aller første budskap var at de i løpet av besøket opplevde å møte svært engasjerte og motiverte medarbeidere. Etter gjennomgangen av diagnostikk, behandling og forskning trakk de fram en serie forhold som de mener er en styrke ved kreftvirksomheten i OUS. De holdt også fram en del områder der de mener OUS har åpenbare muligheter for forbedring.

- En svært nyttig prosess

Det var mange tilstede ved presentasjonen av foreløpige konklusjoner i auditoriet i Forskningsbygget på Radiumhospitalet fredag ettermiddag. - Jeg ser på denne prosessen som svært nyttig for oss, kommenterer Bjørn Erikstein etter presentasjonen. - Vi får hjelp til å bli klar over styrker vi må ta vare på og utvikle, og de mer kritiske punktene de trekker fram, er det bare bra vi får en dytt til å ta tak i. Det er gledelig at vi nå har kommet så langt at vi trolig kan få på plass en CCC-godkjenning i nær framtid.

Det 12. CCC i Europa

Ekspertgruppa avsluttet sin foreløpige gjennomgang med at vi vil få status som et CCC i første halvdel av 2017 dersom forbedringspunktene blir fulgt opp - i første omgang med utarbeidelse av troverdige tiltak og handlingsplaner. Vi vil i så fall bli det 12. CCC i Europa som betyr at vi lettere får etablert samarbeid og nettverk med de beste europeiske sentra og som vil være nyttig både for pasientene våre og for alle ansatte som jobber innen kreftområdet. Vi vil bli regelmessig eksternt evaluert på kvalitet av beste internasjonale fagfellesskap når akkrediteringen er et faktum. Akkrediteringen må fornyes hvert femte år. En «CCC status» er også et godt merkevarestempel for OUS.

Stein Kvaløy har sammen med Per Magnus Mæhle i løpet av det siste året ledet arbeidet med foreløpig og endelig søknad. Kvaløy understreker at han er svært fornøyd med gjennomføringen av ekspertgruppens besøk.

- Jeg vil gjerne sende en stor takk til alle som har bidratt med dokumentasjon til søknaden, i forberedelsen og i gjennomføringen av besøket, sier Stein Kvaløy. Men han understreker også at vi er avhengig av ytterligere involvering og engasjement for å gjøre de grepene som nå skal til for å få den endelige godkjenningen som CCC i løpet av de neste månedene.