NevSom inn i Hjernerådet

Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier (NevSom) ble før sommeren innlemmet som et av fem nye medlemmer i Hjernerådet

Hjernerådet arbeider for større fokus på hjernesykdommer.

Hjernerådet arbeider for å informere politikerne om hvor viktig det er at vi har større fokus på hjernesykdommer, og legger til rette for mer forskning, bedre behandling og bedre forebygging. Med hjernesykdommer regnes sykdommer i hjernen, det sentrale og perifere nervesystemet og enkelte muskeltilstander.

Hjernerådet fikk fem nye medlemmer våren 2016. Foruten NevSom er dette:

  • Nasjonalforeningen for folkehelsen, Rådet for demens
  • Kavli-instituttet, med Nobelprisvinnerne May Britt og Edvard Moser
  • Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser
  • Norwegian Neuroscience Society

Det er nå totalt 38 medlemmer i paraplyorganisasjonen, som ledes av Aud Kvalbein, og holder til på Karl Johan i Oslo. Se mer om Hjernerådet på hjemmesiden www.hjerneradet.no