HELSENORGE

Noe å glede seg over

Verdensdagen for psykisk helse, 10. oktober, er Norges største opplysningskampanje for psykisk helse. Dagen skaper åpenhet og gir kunnskap om psykisk helse - og vi har alle en psykisk helse. "Noe å glede seg over" er temaet for dagens markering.

Bilde av Far og datter
GLEDE I HVERDAGEN: Verdensdagen for psykisk helse, tirsdag 10. oktober. Temaet er "noe å glede seg over". Foto: Shutterstock/OUS

Noen ganger butter livet imot og det er vanskeligere å glede seg over noe, eller å glede seg i det tatt. Fraværet av glede over lengre tid kan være et varseltegn på at en person ikke har det så godt.

Les mer om Verdensdagen for psykisk helse her:

Vær derfor oppmerksom på deg selv og de rundt deg, dersom du ser at de har sluttet å glede seg over ting de normalt viser stor glede for. Det kan være et tegn på at personen har det tungt.

Hva kan du gjøre, som person, eller organisasjon, for å gi vedkommende noe å glede seg til?

Noe å glede seg over

På spørsmål om hvorfor man bør finne, og være på leting, etter noe å glede seg over, svarer postdoktor ved Psykologisk institutt ved UiO, Rune Jonassen slik:

- Glede er en følelse som motiverer oss til å utforske. Slik står glede i motsetning til tristhet, eller nedstemthet, som gjør at vi trekker oss tilbake og beskytter oss fra omverdenen.

Overgeneralisert tilbaketrekning er forbundet med depresjon, forklarer postdoktor Rune Jonassen.

- Motivet for å utforske gjør at vi oppsøker og dermed "finner" andre mennesker, steder og situasjoner å glede oss over.

Bilde av Rune Jonassen, UiO
SAMARBEID MED OUS: Postdoktor Rune Jonassen deltar i flere forskningsprosjekter. Foto: Privat

Rune Jonassen, postdoktor ved Psykologisk institutt, UiO, har deltatt i flere forskningsgrupper. For tiden er han også en del av "Forskningsgruppe for klinisk nevrovitenskap" hvor det forskes på:

Kan nevrovitenskap bidra til å forstå utvikling og behandling av psykiske lidelser?

I dette samarbeidet deltar også Oslo universitetssykehus representert ved Regionalt Senter for Spiseforstyrrelser (RASP), og Intervensjonssenteret ved Rikshospitalet.

Hva gjør det med oss, når vi gleder oss over noe?

Jonassen forteller at gjennom følelser, minner og assosiasjoner kan vi skape glede som er uavhengig av situasjonen vi er i akkurat nå.

- Om jeg har det vanskelig kan jeg være sterkt motivert for å beskytte meg fra all form for stimuli, men ofte erfarer man at det er godt å snakke med noen eller gjøre noe man pleier å like.

Det kan derfor hjelpe å tenke: "Hva pleier jeg å synes at er gøy å gjøre?" Eller "hvem pleier jeg å like å være sammen med?" Slik er følelser psykologiske signaler som vi til en viss grad kan velge hvorvidt vi handler utifra, utdyper postdoktor Rune Jonassen.

Les mer om depresjon på OUS pasientsider.

Nyttig for å beskytte oss mot psykiske plager

Følelser kan vekkes av tanker, men også av svært vage assosiasjoner hvor det kan være vanskelig å få tak på hva dette dreier seg om.

Les mer om depresjon hos barn og unge.

Rune Jonassen forklarer videre at nettopp derfor kan man ikke alltid tenke seg ut av vanskelige følelser, eller instruere seg selv om å tenke positivt.

- Å skape bevissthet rundt, og toleranse for, komplekse samspill mellom tanker, assosiasjoner og følelser kan være nyttig for å beskytte oss mot psykiske plager.

Det kan også gjøre oss mer tålelige å være sammen med for oss selv, for de som står oss nær og når vi skal fylle funksjoner i samfunnet.

Les mer om angst hos voksne.