HELSENORGE

Norsk ledelse av den nye Europeiske plattformstudien for COVID-19

Norske forskere har vært sentrale i arbeidet med å etablere en ny Europeisk plattformstudie for COVID-19 og fremtidige pandemier, EU-SolidAct. Målet er å finne frem til legemidler som bedrer overlevelse hos COVID-19 pasienter som er innlagt på sykehus.

Foto av Trøseid
Overlege og infeksjonsspesialist Marius Trøseid leder den første studien internasjonalt

​Plattformen er nå forhåndsgodkjent av legemiddelmyndigheter i 13 europeiske land, og er etablert for å kunne kjøre både utforskende fase 2 studier og bekreftende fase 3 studier.

Oslo Universitetssykehus leder nå EU-SolidAct, og planen er å starte utprøving av det første legemiddelet i fase 3 i løpet av mai.

Leddgiktmedisin prøves ut først

- I den første studien vil vi teste ut baricitinib, et legemiddel mot leddgikt, som har vist svært lovende resultater ved alvorlig COVID-19, sier overlege og infeksjonsspesialist Marius Trøseid som leder studien internasjonalt.

- Vi har som mål å inkludere 2000 pasienter internasjonalt, og dette skal være nok til å kunne vise en effekt på overlevelse dersom effekten er såpass god som vi tror den er.

- Det er aktuelt å legge til flere studiearmer etter hvert, men dette vil vi fortløpende vurdere ut fra hvordan pandemien utvikler seg i de ulike europeiske landene.

En del av EUs beredskapsplan

Et annet mål er at nettverket som etableres gjennom EU-SolidAct skal holdes ved like slik at plattformstudien skal kunne aktiveres også ved fremtidige pandemier. Dette vil i så fall være en viktig del av EU sin beredskapsplan.

Elleve norsk sykehus deltar

I Norge planlegges det nå pasientinklusjon på elleve ulike sykehus. Alle helseregionene er representert, men det forventes naturlig nok flest pasientinklusjoner i de delene av landet som er hardest rammet av COVID-19.

Følgende sykehus deltar i Norge;

 • Akershus universitetssykehus
 • Lovisenberg Diakonale sykehus
 • Vestre Viken med følgende
  • Bærum sykehus
  • Drammen sykehus
 • Sykehuset Østfold
 • Sykehuset i Vestfold
 • Helse Bergen (Haukeland universitetssykehus)
 • Stavanger universitetssykehus
 • St. Olav hospital
 • Universitetssykehuset i Nord-Norge
 • Oslo Universitetssykehus.

Studien ledes på nasjonalt nivå av infeksjonslegene Kristian Tonby og Aleksander Rygh Holten.

- Selv om vaksiner og smitteverntiltak vil føre til at også den tredje COVID-19-bølgen går over, må vi forvente at pasienter rammes av alvorlig COVID-19, eller lignende sykdom, i lang tid framover. Det er viktig at vi nå benytter sjansen til å finne den mest effektive behandlingen, avslutter Trøseid.

For mer informasjon, kontakt: Marius Trøseid, 92 44 02 40

Les mer om fremtidens pasientbehandling:
Regional utviklingsplan 2035 - Helse Sør-Øst RHF (helse-sorost.no)