HELSENORGE

Ny app og nettside: Kunnskapsbasert retningslinje om epilepsi

Spesialsykehuset for epilepsi (SSE) har ledet arbeidet med Norges første kunnskapsbaserte retningslinje om epilepsi. Retningslinjen gir helsepersonell, pasienter og pårørende råd og anbefalinger om hele epilepsiforløpet.

Retningslinjen om epilepsi blir i dag tilgjengelig på en app og på nettsiden epilepsibehandling.no
Retningslinjen om epilepsi er tilgjengelig på en app og på nettsiden epilepsibehandling.no. Foto: Oslo universitetssykehus

​Informasjonen skal være like relevant for hele landet og fagpersoner fra alle helseregioner og Epilepsiforbundet har vært med i arbeidet. Innholdet blir i dag tilgjengelig på en app og på nettsiden epilepsibehandling.no.

Likeverdig behandling av epilepsipasienter
- Vi håper at retningslinjen vil bidra til bedre kvalitet på epilepsiomsorgen i Norge og gi en mer likeverdig behandling av pasienter uansett hvor de bor. Dette har lenge vært et mål for oss, sier Grete Almåsbak, avdelingsleder ved SSE. Målgruppen er hele tjenesteapparatet som bistår personer med epilepsi. Den vil også være til nytte for pasienter og pårørende, understreker hun.


Konkrete råd til behandlere
Når skal en mistenke epilepsi? Hva bør en utredning inneholde? Hva er førstevalget av epilepsimedisiner for de ulike epilepsiformene? Hvem bør henvises til utredning for kirurgi? - Lett tilgjengelig og kvalitetssikret informasjon om utredning og behandling av epilepsi har vært mangelvare, sier Ellen Molteberg, seksjonsleder ved SSE. Anbefalingene som gis er konkrete og de er bygget på det siste innen pasientkunnskap, erfaringsbasert kunnskap og forskning. Retningslinjen er bredt forankret av fagpersoner innen epilepsifeltet fra hele landet, og skal oppdateres jevnlig.


Tilgjengelig og enkel
Retningslinjen er et lett tilgjengelig oppslagsverk. App-en er enkel å finne frem i og har god søkefunksjon. Filmer er lagt inn for å illustrere ulike epilepsianfall.

Fra 16. november kan du laste app-en opp via App Stor/Play Store.

Fra 16. november kan du laste app-en opp gratis via App Store/Play Store. App-en heter MyMedicalBooks; MMB og er rød. Velg deretter Administrer bøker og Kunnskapsbasert retningslinje om epilepsi. Foto: Sunnsoft

Medisinsk ansvarlig Karl Otto Nakken (t.v.) og prosjektleder Ellen S. Kjendbakke viser stolt fram app-en på vegne av fagpersoner fra alle helseregioner og brukerrepresentanter fra Norsk Epilepsiforbund, som har vært aktivt med gjennom hele arbeidet. Foto: Oslo universitetssykehus

Retningslinjen inneholder kapitler om:

  • Epilepsi – en innføring
  • Diagnostikk
  • Behandling
  • Praktisk anfallshåndtering
  • Spesielle pasientgrupper
  • Oppfølging
  • Pasientopplæring   
  • Rehabilitering
  • Tilleggsutfordringer