HELSENORGE

Ny behandling av kroniske smerter

Ny behandling for kroniske smerter er under oppbygging. Ved å legge inn elektroder i hjernen, kan smerter hos personer med blant annet kroniske nervesmerter, spesielle hodepinetype eller smerter etter hjerneslag reduseres eller forsvinne.

​Nevrokirurg Mark Züchner, ved Oslo universitetssykehus, understreker at det ennå er usikkert hvor effektiv behandlingsmetoden er, men forteller at det er oppnådd gode resultater på sykehus i blant annet Sverige, Danmark og Tyskland.

Det er for tidlig å si hvor mange pasienter som vil få denne behandlingen på Rikshospitalet, men Züchner håper dette etter hvert skal bli et nasjonalt tilbud lokalisert ved Oslo universitetssykehus.

Når elektroder opereres inn i hjernen styres disse ved hjelp av en ekstern kontroll. Studier viser at 50-70 prosent opplever at smertene blir mindre plagsomme etter dette inngrepet.  En prosent av de som får behandlingen får komplikasjonen hjerneblødning og 2-3 prosent opplever infeksjon etter inngrepet. Dette fører til at elektrodene må fjernes igjen.

I et intervju med Dagbladet denne uken sier Züchner at inngrepene er forsvarlige med tanke på risiko. Årlig gjennomføres 5000 nevrokirurgiske operasjoner ved OUS. En lignende metode hvor andre områder stimuleres er rutine ved Parkinsons i dag.