HELSENORGE

Ny metode for å forebygge blodmangel hos foster

Gravide som er RhD negativ, tar nå en blodprøve i uke 24 for å teste om fosteret er RhD positiv.

- Blodet til en gravid inneholder en liten mengde av fosterets DNA og dermed kan vi undersøke blodtypen til fosteret, sier Cigdem Akalin Akkøk, overlege ved Laboratorieklinikken på OUS.

Er fosteret RhD positiv er det fare for mor kan immuniseres, antistoffer kan komme gjennom morkaken til fosteret og ødelegge de røde blodlegemene. Fosteret kan bli anemisk, blodfattig.

Foto av Cigdem Akalin Akkøk- Ved å gi en intramuskulær sprøyte med anti-D immunglobulin (RhD-profylakse) i svangerskapsuke 28 kan vi forebygge at mor utvikler antistoffer mot fosterets blod. Dette er et stort fremskritt og Bioteknologinemda sier at dette vil bedre behandlingen til mor og barn, sier Akkøk (bildet).

I tillegg får mor (som tidligere) profylakse i tilslutning til fødselen, med samme hensikt.

Endring i rutiner og arbeidsdeling

Den nye rutinen gir endring av rutiner og arbeidsdeling mellom sykehuset og fastleger/jordmødre i kommunehelsetjenesten. Blodprøven som avdekker behov for profylakse, blir tatt hos fastlege/jordmor ved vanlig kontroll i uke 24. Fram til 1. juli 2017 blir gravide som trenger profylakse kalt inn til fødepoliklinikken på OUS for å få profylakse der. Helsemyndighetene arbeider med ordninger for at profylakse etter 1. juli 2017 skal kunne gis hos fastlege/jordmor ved kontrollen i svangerskapsuke 28.

Hva er RhD blodtype?

Det finnes mange forskjellige blodtyper, og man arver blodtypene fra sine foreldre. De viktigste blodtypene finnes i blodtypesystemene ABO og Rh. Man er enten RhD positiv eller RhD negativ. 15 prosent av befolkningen erRhD negative.