HELSENORGE

Ny studie: Kan en skadet hjerne hos barn og unge trenes opp igjen?

Barn og ungdommer med ervervet hjerneskade sliter ofte med kognitive og psykiske vansker i etterkant. En ny studie skal undersøke effekten av hjernetrening på slike pasienter. Vi søker etter flere deltakere til studien.

Hjernetrening.png

Flere hundre barn rammes av hjerneskade hvert år. Ofte er dette et resultat av hjernesvulst, hjerneslag eller traumatisk hjerneskade. Barn og unge med ervervet hjerneskade kommer seg ofte raskt til hektene fysisk etterpå. Verre er det ofte med de kognitive og psykiske plagene som følger med. Utviklingen av hjernen kan skades. Kognitive funksjoner som oppmerksomhet, hukommelse, læring, språk og eksekutive funksjoner («hjernens kontrollfunksjoner») kan bli svekket. Mens voksne i samme situasjon vet hva de har mistet og lettere kan sette ord på det, merker ikke nødvendigvis barna dette. De kan oppleve at omgivelsene forventer noe de ikke klarer å innfri. Mange strever for eksempel med å holde tritt med sine medelever dersom ikke skolen tilrettelegger for de nye behovene for oppfølgning.


Et nytt prosjekt skal se på effekten av hjernetrening hos 80 barn og ungdom med ervervet hjerneskade, i aldersgruppen 10 til 18 år. Målet er å få til en langsiktig helsegevinst og et bedre liv for denne pasientgruppen.

Les mer om studien her

Prosjektet er et samarbeid mellom forskere på St. Olavs hospital i Trondheim og Oslo universitetssykehus og er tildelt 15 millioner kroner fra Norges Forskningsråd. Forskerne skal finne ut om gruppebaserte hjernetreningsmetoder kan føre til at kognitive funksjoner (og særlig eksekutive funksjoner) kan forbedres etter hjerneskade. Hjernetreningsmetodene fremmer en bevisstgjøring når det gjelder hvordan hjernen løser hverdagslige oppgaver. Studien tar sikte på å videreutvikle gruppebaserte hjernetreningsmetoder for voksne som har vist lovende resultater. Effekten av treningen måles rett etter, og deretter seks måneder etter at treningen er ferdig. Hver av deltagerne deltar i et gruppekurs med til sammen fire personer som går over tre opphold (3+2+3 dager) med en ukes mellomrom. Familiene deres inkluderes også i studien, og deltagerne får med seg treningsoppgaver hjem.


St. Olavs har allerede prøvd ut hjernetrening på barn i liten skala. I 2015 gjennomførte de et pilotprosjekt med fire ungdommer i alderen 13 til 16 år, med lovende resultater.

Dersom dette er av interesse, send e-post til oushspbhjernetrening@ous-hf.no eller rutheh@ous-hf.no