Nye bygg og samling av fagmiljøer er viktigst for brukerutvalget

Brukerutvalget ved Oslo universitetssykehus er opptatt av å få på plass nye sykehusbygg i Oslo så raskt som mulig, og ikke hvor de skal bygges. – Vi vil ha et nytt og moderne sykehus så raskt som mulig. Om det ligger på Gaustad eller Ullevål er i prinsippet ikke viktig, sier leder for brukerutvalget Tove Nakken.

Brukerutvalget 2017-2019
Brukerutvalget 2017-2019. Leder, Tove Nakken til høyre.

​Et oppslag i Dagsavisen 9. mars 2019 gir inntrykk av at brukerutvalget støtter Gaustad-alternativet. Tove Nakken presiserer at brukerutvalget ikke har tatt standpunkt om lokalisering. For brukerutvalget er det viktigst at prosjektet holder framdrifta slik at nye bygg skal komme på plass raskest mulig. 
 

Opptatt av innholdet

- Vi er mest opptatt av innholdet og totaltilbudet Oslo universitetssykehus skal gi oss i framtiden, både lokalt, regionalt og ikke minst nasjonalt. Vi ønsker oss et framtidsrettet og fleksibelt sykehus med sterke fagmiljøer. Et sykehus som er planlagt for den nye tid hvor teknologi er hjelpemiddel både faglig og for oss brukere, sier Nakken.
 
Samling av fagmiljøene er et viktig poeng for brukerutvalget. - Vi trenger ikke to hjerteavdelinger med en kilometers avstand, sier Nakken. - Det er også en fordel at de nye sykehusbyggene er så kompakte som mulig.
 
Brukerutvalget er fornøyd med vedtakene om at kapasitetsberegningen for psykisk helse og tverrfaglig spesialisert rusbehandling skal kvalitetssikres og at virksomheten innen gynekologi, fødselshjelp og barnesykdommer skal utredes videre. Brukerutvalget er videre fornøyd med at virksomhetsinnhold og driftskonsept for Aker og Gaustad skal beskrives tydeligere. Det er dette som må være førende for hvordan sykehusene skal bygges.
 
Brukerutvalget har også vært opptatt av at samhandling med kommunen må gjennomsyre hele prosessen og at de nye sykehusene kan utvikles på en måte som muliggjør god samhandling.