Nye og oppdaterte analysemetoder av epilepsimedisiner

Analyse av blodprøver gjør at dosen av epilepsimedisiner kan tilpasses den enkelte pasient. Nå kan det analyseres stadig flere epilepsimedisiner ved Enhet for farmakologiske analyser ved Spesialsykehuset for epilepsi (SSE). Laboratoriet har fått nytt analyseinstrument og oppdatert analysemetodene. Omleggingen berører om lag 20.000 analyser per år. En milepæl for laboratoriet som kan gi positiv effekt for pasientbehandlingen.

Etter hvert skal alle analyser over på det nye instrumentet forklarer Margrete Larsen Burns (t.v.) og Signe Flood Kjeldsen.
Laboratoriet har fått et nytt instrument for analyse av epilepsimedisiner, et massespektrometer. Etter hvert skal alle analyser over på det nye instrumentet forklarer Margrete Larsen Burns (t.v.) og Signe Flood Kjeldsen. Foto: Oslo universitetssykehus

​Nødvendig for tilpasset medisinsk behandling

- Mengden legemiddel i blodet varierer veldig mellom pasienter, selv om de bruker samme dose epilepsimedisin. For å tilpasse den medisinske behandlingen til hver enkelt pasient er det viktig å kunne måle konsentrasjonen av legemidler i blodet, forklarer seksjonsleder Margrete Larsen Burns ved Seksjon klinisk farmakologi, SSE.

Milepæl for laboratoriet og for pasientene

 - Vi gleder oss over å kunne tilby et utvidet analyserepertoar og raskere svar på flere analyser, sier Burns.  Laboratoriet har oppdatert metodene for de analysene vi allerede tilbyr og analyserer enda flere legemidler enn før, blant annet perampanel, stiripentol og sultiam. Omleggingen er en milepæl for laboratoriet og for epilepsipasienter over hele landet. Årlig utfører vi om lag 20 000 analyser i prøver fra SSE, andre sykehus og legekontor.

- Mange har ventet på flere av disse analysene og vi håper at omleggingen får en positiv effekt for pasientbehandlingen, sier Signe Flood Kjeldsen, leder ved Enhet for farmakologiske analyser ved SSE. At laboratoriet ved SSE igjen analyserer for likarbazepin, et omdanningsprodukt som måles når pasienten bruker okskarbazepin og eslikarbazepin, letter også logistikken. Disse prøvene har vi en periode måttet videresende til laboratoriet ved Ullevål sykehus.

Fra markeringen av nye og oppdaterte analysemetoder av epilepsimedisiner.
Markerer nye og oppdaterte analysemetoder for epilepsimedisiner: bak f.v. avdelingsleder Avdeling for farmakologi Berit Muan, overingeniør Lill D. Müller, leder ved Enhet for farmakologiske analyser ved SSE, Signe Flood Kjeldsen, seksjonsleder Margrete Larsen Burns ved Seksjon for klinisk farmakologi, SSE, bioingeniør Else Kristin Alfstad og bioingeniør Farzan Myran.